Bærekraft.

Andfjord Salmon har som visjon å lede an i den blå revolusjonen. Vi har høyeste fokus på laksevelferd, sunn mat til markedet og lavest mulig fotavtrykk og energiforbruk.

Miljø

Laksevelferden

En laks som trives, er en laks som vokser. Hos Andfjord Salmon vil laksen få de aller beste vekstvilkår. Krystallklart sjøvann er en viktig faktor. Svært god plass til laksen i oppdrettsbassenget er en annen.

Sunn mat

Verden trenger mer mat. Og den trenger sunnere mat. Andfjordlaksen blir en premium atlantisk oppdrettslaks som er svært næringsrik, har perfekt kondisjon og smaker utmerket.

Fotavtrykket

Vårt anlegg bygges ned i grunnfjellet i harmoni med det vakre landskapet på Andøya. Laksen kan heller ikke rømme fra vårt anlegg og utsette villaksstammen for påvirkning. Fôrsvinn vil bli samlet opp og resirkulert som vekstprodukter.

Energien

Vår oppdrettsmetode har lavere energiforbruk enn andre landbaserte anlegg per kilo produsert laks. Bassengene ligger ved havnivå og fyller seg selv med sjøvann, uten bruk av kostbar energi. Solceller og vindmøller skal bidra til meget lavt energiforbruk.

Samfunnsansvar

Ansvarlighet

Andfjord Salmon forvalter en fornybar ressurs, og vi produserer en svært viktig matvare for verden. Dette ansvaret tar vi på største alvor. Vi skaper verdier og ringvirkninger i flere deler av landet. Vi definerer disse investeringene i et bredt perspektiv, utover selskapets egne økonomiske resultater.

Forskning og utvikling

Andfjord Salmon har som mål å skape store verdier for regionen vi er en del av. Vi vil bidra sterkt til innovasjon, forskning og kompetanseøkning i et bredt perspektiv. Forskning og utvikling er en nøkkel til Andfjord Salmons innovasjonskraft og vil derfor ha høyeste prioritet.

Åpenhet og dialog

Vi skal ha en åpen og transparent kommunikasjon. Vi anerkjenner at vi forvalter en felles ressurs, noe som igjen fordrer at vi kommuniserer åpent og tillitvekkende. Dialog og samarbeid med alle interessenter, sikrer det aller beste resultatet for våre prosjekter.

Sikkerhet

For Andfjord Salmon har våre medarbeideres helse og sikkerhet høyeste prioritet, i all vår aktivitet. På våre anlegg gjelder dette også underleverandører. Målet er null arbeidsrelaterte skader. For å nå målet, arbeider vi systematisk for å skape en åpen sikkerhetskultur.

Selskapsstyring

Etiske regler

Vår ledelse og våre medarbeidere er underlagt et etisk regelverk. Dette etiske regelverket skal sikre laksens velferd og at vi lever opp til vårt miljøansvar. Også våre underleverandører må opptre i tråd med våre etiske retningslinjer.

Leverandørkrav

Vår ambisjon er å skrive havbrukshistorie innenfor miljøvennlig produksjon av laks. Våre leverandører må derfor dokumentere at de aktivt arbeider for lavest mulig fotavtrykk i alle sine aktiviteter og organisasjoner.

Kvalitetskrav

Andfjord Salmon produserer en matvare av høyeste kvalitet og vi er forpliktet til å sikre denne kvaliteten i alle deler av vår produksjon. Vi foretrekker derfor underleverandører og samarbeidspartnere som er sertifisert etter kjente kvalitetssystemer.

Tillit

Andfjord Salmon skal praktisere en åpen og tillitsfull selskapsstyring. Vi etablerer profesjonelle systemer for ansvarlig og oversiktlig styring av selskapet. Aksjonærene er en veldig viktig partner for Andfjord, for å sikre at vi lykkes med våre høye ambisjoner.