Bærekraft

Energiforbruket.

Vår metode har lavere energiforbruk enn andre landbaserte anlegg per kilo laks. Vi skal også ha lavere fôrsvinn og dermed bedre utnyttelse av en viktig ressurs.

De fleste blir overrasket over hvor lav energikostnad vår metode gir.

Målet med Andfjord Salmon har helt siden starten vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum. Andfjord Salmon har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk.

På 69 grader nord skal vi produsere atlantisk laks med svært lavt energiforbruk.

Vårt mål er å redusere svinn av laksefôr til mindre enn 5 %. Alt svinn vil bli samlet opp og registrert. Det gjør at vi utnytter en viktig ressurs som fôret på en bærekraftig måte, som igjen gjør oss svært konkurransedyktige.

I våre langsiktige planer når vi nå skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg, ligger det også planer om solcellepaneler og vindmøller.