Bærekraft

Fotavtrykket.

Vårt anlegg bygges ned i grunnfjellet i harmoni med det vakre landskapet på Andøya. Laksen kan heller ikke rømme fra vårt anlegg og utsette villaksstammen for påvirkning.

Andfjord Salmon sitt anlegg bygges naturlig ned i fjellet, under havnivå, og vil ikke dominere det vakre landskapet på Andøya.

Anlegget er helt lukket, slik at laksen ikke kan rømme og gyte i villakselvene. Det er flere lakseelver på Andøya, og vårt anlegg vil ikke ha noen negativ påvirkning på naturen rundt oss. Vi utsetter havet for minimale organiske utslipp.

Laksen kan ikke rømme fra vårt anlegg og utsette villaksstammen for påvirkning.

Vårt mål er å redusere svinn av laksefôr til mindre enn 5 %. Alt svinn vil bli samlet opp og registrert. Biorestene fra laksen vil fjernes av roboter og andre teknologier for rensing. Biorestene som samles opp leveres til vår nabobedrift, Andøytorv AS. De vil nyttiggjøre seg av avfallet og fôrrestene i sine vekstprodukter, og dermed tilbakeføres biorestene til naturen i et helt naturlig kretsløp.

Alt dette vil gjøre selskapet bærekraftig med svært lavt fotavtrykk, noe som igjen vil gjøre Andfjord svært konkurransedyktig.

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar (FAQ) om Andfjord Salmon.