Bærekraft

Laksevelferden.

En laks som trives, er en laks som vokser. Hos Andfjord Salmon vil laksen få de aller beste vekstvilkår. Krystallklart sjøvann er en viktig faktor. Svært god plass i oppdrettsbassenget er en annen.

Hos Andfjord Salmon skal laksen ha det godt.

Vår oppdrettslaks slipper alle plagene med lakselus. Den kan heller ikke bli rammet av farlige alger. Vår metode hindrer dette. Vi gir laksen veldig god plass i våre bassenger, noe som skaper høy trivsel.

Andfjordlaksen får også det reneste sjøvannet som vår del av verden kan by på. Vannet er krystallklart når det hentes opp fra dypet. Og det fortsetter å være krystallklart i bassengene, takket være våre innovative løsninger for strøm og rensing. Alle disse faktorene vil gi en laks som trives godt. En laks som trives godt, er en laks som vokser. Det gir igjen en bærekraftig og god økonomi og en laks som markedet etterspør.

Andfjordlaksen kan ikke utsettes for farlige alger. Vår teknologi hindrer det.
Andfjord Salmon AS samarbeider tett med veterinærer i Åkerblå, som har landets fremste ekspertise på havbruk og oppdrett. Kontakt oss gjerne ved ytterligere spørsmål.