Bærekraft

Sosial bevissthet.

Andfjord Salmon har som visjon å lede an i den blå revolusjonen. Vi har høyeste fokus på laksevelferd, sunn mat til markedet og lavest mulig fotavtrykk og energiforbruk.

Ansvarlighet

Andfjord Salmon forvalter en fornybar ressurs, og vi produserer en svært viktig matvare for verden. Dette ansvaret tar vi på største alvor. Vi skaper verdier og ringvirkninger i flere deler av landet. Vi definerer disse investeringene i et bredt perspektiv, utover selskapets egne økonomiske resultater.

Forskning og utvikling

Andfjord Salmon har som mål å skape store verdier for regionen vi er en del av. Vi vil bidra sterkt til innovasjon, forskning og kompetanseøkning i et bredt perspektiv. Forskning og utvikling er en nøkkel til Andfjord Salmons innovasjonskraft og vil derfor ha høyeste prioritet.

Åpenhet og dialog

Vi skal ha en åpen og transparent kommunikasjon. Vi anerkjenner at vi forvalter en felles ressurs, noe som igjen fordrer at vi kommuniserer åpent og tillitvekkende. Dialog og samarbeid med alle interessenter, sikrer det aller beste resultatet for våre prosjekter.

Sikkerhet

For Andfjord Salmon har våre medarbeideres helse og sikkerhet høyeste prioritet, i all vår aktivitet. På våre anlegg gjelder dette også underleverandører. Målet er null arbeidsrelaterte skader. For å nå målet, arbeider vi systematisk for å skape en åpen sikkerhetskultur.