Bærekraft

Eierstyring og selskapsledelse.

Andfjord Salmon har som visjon å lede an i den blå revolusjonen. Vi har høyeste fokus på laksevelferd, sunn mat til markedet og lavest mulig fotavtrykk og energiforbruk.

Etiske regler

Vår ledelse og våre medarbeidere er underlagt et etisk regelverk. Dette etiske regelverket skal sikre laksens velferd og at vi lever opp til vårt miljøansvar. Også våre underleverandører må opptre i tråd med våre etiske retningslinjer.

Leverandørkrav

Vår ambisjon er å skrive havbrukshistorie innenfor miljøvennlig produksjon av laks. Våre leverandører må derfor dokumentere at de aktivt arbeider for lavest mulig fotavtrykk i alle sine aktiviteter og organisasjoner.

Kvalitetskrav

Andfjord Salmon produserer en matvare av høyeste kvalitet og vi er forpliktet til å sikre denne kvaliteten i alle deler av vår produksjon. Vi foretrekker derfor underleverandører og samarbeidspartnere som er sertifisert etter kjente kvalitetssystemer.

Tillit

Andfjord Salmon skal praktisere en åpen og tillitsfull selskapsstyring. Vi etablerer profesjonelle systemer for ansvarlig og oversiktlig styring av selskapet. Aksjonærene er en veldig viktig partner for Andfjord, for å sikre at vi lykkes med våre høye ambisjoner.