Om selskapet

Spørsmål & Svar.

Vi får mange spørsmål om vårt selskap. Her finner du svarene. Kontakt oss gjerne om du er interessert i mer informasjon.

Hvordan sikrer Andfjord Salmon et lavest mulig fotavtrykk på planetene vår?

Bassengene bygges naturlig ned i fjellet, og vil ikke dominere det vakre landskapet på Andøya. Anlegget er lukket, slik at laksen ikke kan rømme og gyte i villakselvene. Det er flere lakseelver på Andøya, og vårt anlegg vil ikke ha noen negativ påvirkning på naturen rundt oss. Vi utsetter havet for minimale organiske utslipp. Mesteparten av biorestene vil fjernes av roboter og andre teknologier for rensing.

Hvordan sikrer Andfjord høy laksevelferd?

Vi har som mål å gjenskape miljøet i havet og i elvene. De rektangulære bassengene gir, i motsetning til oppdrettsanlegg med høy resirkulering, et krystallklart vann. Vi etterligner i størst mulig grad laksens levevilkår i havet. Hos oss vil fôr og avføring håndteres kontrollert (se punktet om laminær strøm). Biorester faller naturlig ned til bunnen, der det fjernes og gjenbrukes i naturen. Vi har designet et eget fôr spesialtilpasset vår teknologi, som skal gi god vekst og helse.

Hvordan kan Andfjord garantere at det ikke vil forekomme rømming eller problemer med lakselus og alger?

Andfjord har et lukket system. Vi kommer i tillegg til å unngå problemer med alger og lakselus. Vanninntaket ligger under områdene der fotosyntesen skjer og hvor lakselus og giftige alger normalt lever. Teknologien og dybden gjør dermed at man minimaliserer problemene knyttet til lakselus og alger.

Hva innebærer ASC-sertifisering?

Andfjord Salmon vil arbeide målrettet med sertifisering av våre havbrukslokaliteter i henhold til ASC (Aquaculture Stewardship Council)-standarden. ASC-sertifisert fisk er produsert etter strenge, klart definerte kriterier og en bransjestandard. ASC-sertifisering kan du lese mer om her. www.asc-aqua.org

Hvordan kan Andfjord sikre at det ikke oppstår problemer med hydrogensulfid i anlegget?

I landbaserte anlegg har det historisk sett vært utfordringer med dannelse av hydrogensulfid. Dette vil ikke kunne oppstå i vårt anlegg, der vannet skal skiftes ut hele 15-17 ganger i døgnet. Hydrogensulfid dannes under slam. Det vil ikke forekomme hos oss, siden vi tar i bruk roboter som kontinuerlig renser alle overflater. Siden vannet hos oss vil være krystallklart, vil overvåkningen også være lettere.

Hvordan hentes vannet opp fra havet og hvorfor skiftes vannet ut så ofte som 15-17 ganger i døgnet?

Andfjord Salmons største fortrinn er uendelig tilgang på rent og oksygenrikt sjøvann. Vannet hentes opp ved bruk av effektive og moderne magnetiske propeller, noe som igjen gir lave energikostnader. Vi skal skape et så naturlig miljø for laksen som mulig og gjenskape de forholdene den vanligvis lever under. Derfor skifter vi fortløpende ut vannet. Gjennomstrømningshastigheten gir da en total utskifting av vannet hvert 90. minutt. Vannet hentes opp fra 160 og 30 meters dyp, avhengig av hva som er mest optimalt. Dette gir naturlige temperaturer for laksen.

Hvordan kan Andfjord garantere at teorien bak konseptet vil fungere i praksis?

Andfjord Salmon har gjennomført en rekke teknologiske tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at vårt konsept fungerer. Vårt styre, ledelse og medarbeidere har mange års erfaring fra både tradisjonell og landbasert oppdrett, som igjen har resultert i at Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av laks.

Hva skiller Andfjord fra andre anlegg og hva er en laminær strøm?

Det unike med vårt anlegg er at bassengene er rektangulære, kombinert med at vannstrømmen er laminær. Det innebærer at vannet går like fort i hele bassenget, med avpasset hastighet som sikrer lik fordeling av oksygen til laksen. Den patenterte inntaksløsningen har den store fordelen at vannstrømmen ikke går i sirkel, som i en bakevje i en elv. Dermed virvles ikke avføring og fôr rundt i mange ulike vannlag, men faller naturlig ned på bunnen og samlet opp. Kort sagt kan du si at vi gjenskaper et helt naturlig og rent miljø for laksen, der strømmen oppfører seg som den gjør i en god sjølokalitet i havet. Det krystallklare sjøvannet vil også bidra til enkel overvåkning både fra overflaten og ved hjelp av undervannskamera.

Hva er et gjennomstrømningsanlegg?

Det bygges i hovedsak to typer landbaserte anlegg i dag. RAS (recirculating aquaculture system) og såkalte gjennomstrømningsanlegg. I et resirkuleringsanlegg renses vannet og gjenbrukes deretter i oppdrettsenhetene. I vårt gjennomstrømningsanlegg henter vi kontinuerlig inn friskt sjøvann, som fyller bassengene med en hastighet på 15-17 ganger i døgnet. Dette gir laksen optimale forhold, med friskt sjøvann hentet rett fra golfstrømmen.

Solid vekst og fortsatt bransjeledende overlevelsesrate | Finansielle resultater for første kvartal 2023. Les mer