Om selskapet

Menneskene.

Andfjord Salmons ledelse og styre består av personer med lang bransjeerfaring, som deler visjonen om å bygge landets mest moderne og bærekraftige anlegg for oppdrett av laks.

Roy Bernt Pettersen

CEO / Arbeidende styreleder

Helge Krøgenes

Direktør, finansiering / forretningsutvikling

Ben Tommy Eriksen

Industridesigner

Ruben Hammer

Controller
ruben@andfjord.no

Rune Kristian Nilsen

Construction manager

Per Otto Heggelund

Co founder

Martin Rasmussen

Styremedlem

Tore Traaseth

Styremedlem

Knut Roald Holmøy

Styremedlem

Bettina Flatland

Styremedlem

Olaf Gauslå

Advisory board - Finans

Morten Berg

Advisory board - Akvakultur

Lars Andre Uttakleiv

Planlegger, Norconsult

Terje Hanssen

Seniorrådgiver, Norconsult

Christine Thommesen

Veterinær/avdelingsleder, Åkerblå

Kontakt

Roy Bernt Pettersen

Arbeidende styreleder

roy@andfjord.no / +47 472 79 764

Helge Krøgenes
Direktør, finansiering og forretningsutvikling

helge@andfjord.no / +47 930 96 109