Om selskapet

Menneskene.

Andfjord Salmons ledelse og styre består av personer med lang bransjeerfaring, som deler visjonen om å bygge landets mest moderne og bærekraftige anlegg for oppdrett av laks.

Roy Bernt Pettersen

CEO / Arbeidende styreleder

Helge Krøgenes

Direktør, finansiering / forretningsutvikling

Christine Thomassen

Direktør for fiskehelse

Ben Tommy Eriksen

Industridesigner

Ruben Hammer

Controller
ruben@andfjord.no

Rune Kristian Nilsen

Overordnet byggeleder

Viggo Lidahl

Leder, byggeplass

Per Otto Heggelund

Co founder

Martin Rasmussen

Styremedlem

Tore Traaseth

Styremedlem

Knut Roald Holmøy

Styremedlem

Bettina Flatland

Styremedlem

Olaf Gauslå

Advisory board - Finans

Morten Berg

Advisory board - Akvakultur

Lars Andre Uttakleiv

Planlegger, Norconsult

Terje Hanssen

Seniorrådgiver, Norconsult

Kontakt

Roy Bernt Pettersen

Arbeidende styreleder

roy@andfjord.no / +47 472 79 764

Helge Krøgenes
Direktør, finansiering og forretningsutvikling

helge@andfjord.no / +47 930 96 109