"40 prosent foran våre opprinnelige prognoser"

Video: "Ved årsslutt var veksten omtrent 40 prosent foran våre opprinnelige prognoser, som tok utgangspunkt i forventede sjøvannstemperaturer og Skrettings veksttabell for laks."

16. mars 2022

– Vi er svært godt fornøyde med veksttakten i mørketiden, da vannet også er kaldere. Ved årsslutt var veksten omtrent 40 prosent foran våre opprinnelige prognoser, som tok utgangspunkt i forventede sjøvannstemperaturer og Skrettings veksttabell for laks. Jeg er også fornøyd med at fôrfaktoren vår fortsatt er god, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Se denne videoen om status for laksen i vårt første basseng på Kvalnes: