ABB leverer totalløsning til Andfjord Salmon

Andfjord Salmon AS har skrevet kontrakt med ABB, som skal stå for en totalløsning med automatisering, instrumentering, telekommunikasjon og kraftdistribusjon.

12. mars 2020

- Vi har valgt ABB som partner etter en helhetsvurdering av teknologi, kompetanse og referanser. Andfjord Salmon har som visjon å være ledende på bærekraftig sjømat. Vi har høyeste fokus på laksevelferd, sunn mat til markedet og lavest mulig fotavtrykk og energiforbruk, sier Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder i Andfjord Salmon.

ABBs totalleveranse av automatisering, instrumentering, telekommunikasjon og kraftdistribusjon inkluderer prosjektering, leveranse, installasjon, testing og igangkjøring.

- Dette er nok et eksempel på vårt bidrag til innovativ og bærekraftig utvikling av akvakultur, en av de største og viktigste næringene i Norge, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge.

Etter planen skal det første anlegget i drift sommeren 2020. Andfjord Salmon AS skal bygge totalt elleve gjennomstrømmingsanlegg for sjøvann. De lukkede anleggene henter vannet fra 30 eller 160 meter, alt etter sesong, for å gi optimale temperaturer til laksen. At anlegges bygges ned i grunnfjellet reduserer energibehovet for gjennomstrømmingen av sjøvann. Likevel satser Andfjord på egenproduksjon av fornybar energi, fra lokal vindturbin og solcelleanlegg.

- Vi har lang fartstid med slike løsninger til hele næringskjeden i bransjen, fra produksjon av fiskefôr og oppdrettsanlegg til slakterier og foredling av sjømat, forteller Gunnar Hide, ansvarlig for havbruk i ABB.

Lars Wasa Andersen, salgsspesialist for havbruk i ABB, peker på at Andfjords nye havbrukskonsept støtter flere av FNs bærekraftsmål, blant annet følgende:
- Mål nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.
- Mål nr. 14: Liv under vann – bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Kontakt:

Roy Bernt Pettersen, styreleder Andfjord Salmon AS, +47 4727 9764 roy@andfjord.no
Even Fladberg, media relations ABB, +47 4681 4483, even.fladberg@no.abb.com

ABB
(ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.