Årsrapport for 2020

Velkommen til Andfjord Salmon sin første årsrapport som børsnotert selskap. Noteringen på Euronext Growth i 2020 var en viktig strategisk byggestein for oppbyggingen av Andfjord Salmon, både fra et finansierings- og et vekstperspektiv.

23. april 2021 - Andfjord Salmon AS har i dag offentliggjort sin årsrapport for 2020.

"Jeg er glad for å si at den gode fremgangen på Kvalnes har fortsatt etter årsskiftet. I tråd med prosjektplanen har vi installert de mest tidskritiske og væravhengige installasjonene. De mest sentrale byggesteinene i vårt gjennomstrømningsanlegg er nå koblet til Andfjorden og havet utenfor Andøya", sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Les eller last ned årsrapporten

Årsresultatene er i tråd med Andfjord Salmons foreløpige regnskap for 2020 publisert 12. mars 2021.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjarne Martinsen, finansdirektør, Andfjord Salmon AS: tlf: +47 97 50 83 45, e-post: bjarne.martinsen@andfjord.no