Andfjord Salmon AS er notert på NOTC-listen på Oslo Børs

NOTC er heleid av Oslo Børs (OSE) og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert.

- For oss er dette et naturlig skritt på veien videre i utviklingen av selskapet. Det blir nå enklere å omsette aksjen, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling.

NOTC er heleid av Oslo Børs og er et handelssystem for aksjer som ikke er børsnotert. I motsetning til børsnoterte aksjer kan ikke NOTC-aksjer handles elektronisk. En notering på NOTC åpner imidlertid for at aksjer i private selskaper kan omsettes via aksjemegler. Aksjen blir prissatt gjennom handler.

Andfjord Salmon AS er et gjennomstrømningsanlegg, som baserer sin teknologi på et egenutviklet patent. Selskapet hentet 150 millioner i en emisjon i februar.

- Vår teknologi skal bli den mest bærekraftige i havbruksnæringen og vi skal være selvforsynte med energi gjennom bruk av solceller og vindmøller. Anlegget blir rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser. Byggingen av anlegget følger oppsatte planer og budsjetter og vi har fisk i anlegget i juni 2020, forteller Krøgenes.

Andfjord Salmon har i første fase konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks, men har planer om å utvide til 60.000 tonn i sitt område. Det vil gjøre gjennomstrømningsanlegget til verdens største i sitt slag.

Du kan lese mer om Andfjords teknologi her og du kan følge aksjen på NOTC-listen her.

Kontakt:

Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling.

Mobil: +47 930 96 109
Epost: helge@andfjord.no