Andfjord Salmon AS presenterer sin aller første bærekraftsrapport

Andfjord Salmon har som ambisjon å bygge det mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegget i sitt slag. En slik ambisjon skaper forventninger til oss som selskap, og det er et ansvar vi omfavner.

23. april 2021 - Andfjord Salmon AS har i dag offentliggjort sin bærekraftsrapport for 2020.

De siste årene har bærekraft eller ESG fått økt oppmerksomhet, og nye lover og forskrifter om bærekraft, som EUs taksonomi, er etablert for å skape mer åpenhet.

"Jeg er svært glad for å presentere Andfjord Salmon sin første bærekraftsrapport. Rapportering om hvordan vi realiserer våre ambisjoner, inkludert å håndtere de viktigste sosiale, samfunnsmessige og miljømessige utfordringene som Andfjord Salmon møter, er en del av vår forpliktelse til både våre omgivelser og aksjonærer. Jeg håper du vil finne rapporten nyttig og opplysende om hvordan vi bruker ESG som tema for å generere langsiktig verdiskaping for samfunnet og aksjonærene", sier Martin Rasmussen, administrerende direktør.

For 2020 rapporterer Andfjord Salmon om fiskehelse og velferd, avløp og energibruk, samt sosiale og styringsmessige temaer som helse og sikkerhet, transparens i forsyningskjeden og lokal verdiskaping. Planen er å utvikle denne rapporten år for år.

"Selv om vi ikke har startet produksjonen vår, har Andfjord Salmon satt en ambisjon om å bygge det mest fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegget i sitt slag. Denne ambisjonen skaper store forventninger til oss som selskap fra våre kunder, leverandører, ansatte og eiere", sier Rasmussen.

Et dedikert team i Andfjord Salmon har arbeidet målrettet med å utarbeide selskapets første bærekraftsrapport noensinne.

”Rapportering om hvordan vi realiserer våre ambisjoner, inkludert å håndtere de viktigste sosiale, samfunnsmessige og miljømessige utfordringene som Andfjord Salmon står overfor, er en del av vårt engasjement for både våre aksjonærer og omgivelser. Derfor har vi utviklet denne bærekraftsrapporten, legger Rasmussen til.

Last ned eller les rapporten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Bjarne Martinsen, finansdirektør, Andfjord Salmon AS: tlf: +47 97 50 83 45, e-post: bjarne.martinsen@andfjord.no