Andfjord Salmon bygger Norges største miljøvennlige sjøledning

Den resirkulerbare sjøledningen skal hente friskt og rent arktisk sjøvann til laksen på hele 160 meters dyp nede i Andfjorden og er 2,5 meter i diameter.

- I tråd med vårt miljøfokus i absolutt alle ledd er vannledningen selvfølgelig resirkulerbar, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling i Andfjord Salmon AS.

Byggingen av anlegget på Kvalnes på Andøya startet i juni i år. Nå er det altså signert kontrakt på levering av sjøledningen. Kontrakten har gått til ØPD AS, med lokalkontor i Bodø. Uponor er underleverandør. Sjøledningen bygges i moderne termoplast, også kalt flytende polyetylen.

- Sjøledningens oppgave er å hente optimal vannkvalitet for andfjordlaksen dypt nede i Andfjorden. Vår laks skal alltid ha det sunneste og friskeste vannet, helt fritt for lus og farlige alger. At materialet er korrosjonsfritt, fleksibelt og resirkulerbart har vært helt avgjørende. Ledningen kan heller ikke lekke, forteller Krøgenes.

ØPD AS er en erfaren norsk leverandør som har levert mange store referanseprosjekter for flytende og landbasert oppdrett, samt andre store leveranser innen marin infrastruktur. Denne første sjøledningen skal ned på 30 meters dyp og skal etter hvert suppleres av en sjøledning som skal helt ned på 160 meter under havet.

- Rørsystemet er hovedpulsåren til dette nyskapende anlegget, og vi er veldig stolte over å få denne tilliten. Prosjekteringsarbeidene er godt i gang, og det er skarpt fokus på risikoanalyser og forberedelser. Det store røret skal legges i et område med sterke naturkrefter, og værbildet på Andøya må hensyntas, sier Nils-Johan Tufte, administrerende direktør i ØPD AS.

Andfjord Salmon har patentert et helt nytt konsept for lakseoppdrett, med høyeste fokus på laksevelferd, miljø og bærekraft. Anlegget har i første fase konsesjon for 10.000 tonn laks og bygges på Kvalnes i Vesterålen.

- Alt er i godt i rute i forhold til våre fastsatte planer og ambisjoner. Smolten svømmer i det nye anlegget allerede i juni 2020, forteller Krøgenes.

Hele saken kan også leses på Ilaks.no

Kontakt:

Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, mobil 930 96 109.

Nils-Johan Tufte, adm. dir, ØPD AS, mobil 48 304 835