Andfjord Salmon deltar i stort klimaprosjekt

Andfjord Salmon har blitt bedt om å delta i det SINTEF-ledede klimaprosjektet RESIST, som er et forskningsprosjekt som skal bedre distriktenes evne til å håndtere klimaendringene.

21. september 2022

RESIST skal gjøre regioner mer robuste overfor klimaendringer gjennom innovasjon, vitenskap og teknologi. Dette skal skje ved å gjennomføre storskala utprøvinger av innovasjoner for klimatilpasning i 12 klimasårbare EU-regioner.  

Vesterålen er, som eneste norske region, definert som en av de 12 regionene i Europa som er spesielt sårbare overfor klimaendringer.

Fotograf: Deadline Media/SINTEF

I tillegg til Vesterålen regionråd og Lofotr Næringsdrift AS/GaiaVesterålen, har Andfjord Salmon AS blitt bedt om å være med som en av tre prosjektpartnere i Vesterålen.

RESIST vil bygge videre på arbeidet i GaiaVesterålen, en forskningssatsing som har som mål å skape mer miljøvennlige lokalsamfunn.

– Vi er blitt bedt om å være med som prosjektpartner som følge av vårt engasjement inn i GaiaVesterålen, og fordi Andfjord Salmons visjon speiler løsninger på flere eksisterende problemer i oppdrettsnæringen og mange av de problemer som forventes som følge av fremtidige klimaendringer, sier Stig Pettersen, prosjektkoordinator i Andfjord Salmon.

RESIST-prosjektet, som har oppstart 1. januar 2023, har et totalbudsjett på 26,6 millioner euro, nesten 270 millioner kroner. Midlene kommer fra Horizon Europe-programmets «EU Mission Adaptation to Climate Change».

– Som lokal næringsaktør i Vesterålen ønsker vi å bidra til å samle og dele viktige data for å imøtekomme fremtidens klimaendringer. Vi har et mål om å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg, både av hensyn til klimaendringer og lokalmiljøet her i Vesterålen. Vi ser frem til å bidra inn i RESIST-prosjektet, sier Stig Pettersen.