Andfjord Salmon får støtte fra Innovasjon Norge

«Dette er et svært gledelig bevis på at vi skaper bærekraftig innovasjon i bransjen», sier Helge Krøgenes, direktør for finansiering i Andfjord Salmon.

6. desember 2019:

Andfjord Salmon er tildelt 14 millioner kroner i støtte fra Innovasjon Norge. Andfjord har utviklet en egen teknologi for landbasert oppdrett. Teknologien gjør at laksen ikke kan rømme. Vannet skal hentes helt nede på 160 meters dyp i Andfjorden.

«Potensialet i Andfjord-prosjektet vurderes som stort. Prosjektet representerer ny teknologi og en ny måte å se oppdrett og naturlige forutsetninger i sammenheng», sier spesialrådgiver Bjørn Kymre ved Innovasjon Norge, Nordland.

Anlegget er under bygging på Kvalnes på Andøya i Vesterålen, og fisken skal svømme i tankene allerede i juni 2020.

«Det gjennomføres en rekke utviklingsprosjekter i havbruksnæringa. De fleste er rettet mot nye løsninger for oppdrett i havet, men vi støtter også løsninger for landbasert produksjon. Innovasjon Norge ønsker å bidra til uttesting av ulike løsninger som kan bidra til utvikling og bærekraft i norsk havbruksnæring og norsk leverandørindustri», sier Kymre.

«Andfjord Salmon har som visjon å skrive havbrukshistorie. Det at vi nå får betydelig støtte av Innovasjon Norge, ser vi som dokumentasjon på at vi er på riktig spor. Vi er i ferd å skape noe helt unikt, som har de gode svarene på kompliserte utfordringer», sier arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen.

«Vår produksjonsmetode er også mindre kostbar enn andre landbaserte anlegg, og vi vil langt på vei være selvforsynte med energi gjennom solceller og vindkraft», forteller Krøgenes.

Andfjord Salmon har i dag en konsesjon på 10.000 tonn laks. Denne tildelingen fra Innovasjon Norge gjelder for første fase, som er et basseng på 1.000 tonn. Selskapet har videre sikret seg arealer med et totalt potensial for produksjon av 70.000 tonn laks.

Kontakt:

Helge Krøgenes, dir. for finansiering og forretningsutvikling, mobil: 930 96 109, helge@andfjord.no

Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder, mobil 472 79 764, roy@andfjord.no