Andfjord Salmon forplikter seg til FNs bærekraftsmål

Andfjord Salmon har implementert FNs bærekraftsmål i selskapets forretningsstrategi. Det skal rapporteres jevnlig fra arbeidet med disse målene.

23. mars 2020:

Vårt nye selskap har som visjon å utvikle havbruksnæringen i en mer bærekraftig retning. I dette ligger det også et bevisst forhold til at vi forvalter en sårbar felles ressurs.

- Vi skal ta samfunnsansvar gjennom å integrere ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) i alle våre beslutningsprosesser. For Andfjord Salmon er vårt lave fotavtrykk strategisk og forretningsmessig helt avgjørende, forteller styreleder Roy Bernt Pettersen

Blant FNs bærekrafts mål, som du kan lese mer om her, er blant annet Clean water (6), Innovation (9), Responsible production (12) og Climate action (13), for å nevne noen av de som er relevante for Andfjord.


Laksens levevilkår i bassengene er et annet viktig mål: Life below water (#14).

- Andfjord Salmon vil rapportere jevnlig fra vårt arbeid med bærekraftmålene. Gjennom å forplikte oss til FNs 2030 agenda for Sustainable Development, skal vi jobbe målrettet for en bærekraftig utvikling og framgang både for planeten og regionen vi er en del av. Vi har store ambisjoner på bærekraftsområdet, i tillegg til å levere gode økonomiske resultat, sier Pettersen.

Les mer om Andfjord Salmons bærekraft, samfunnsansvar og selskapsstyring her.

- Andfjord Salmon har som visjon å lede an i den blå revolusjonen. Vi har høyeste fokus på laksevelferd, sunn mat til markedet og lavest mulig fotavtrykk og energiforbruk. Vår innovative teknologi gjør alt dette mulig, forklarer Pettersen.