Andfjord Salmon framskynder byggeplaner - henter 150 MNOK i rettet emisjon

Andfjord Salmon™ har gjennomført en rettet emisjon mot norske og internasjonale institusjonelle investorer på 150 MNOK.

Sortland, 12. juni 2020

Andfjord Salmon starter allerede nå konstruksjonen av ytterligere ti bassenger, samt driftsbygning for anlegget.

Andfjord Salmon opplever stor etterspørsel og emisjonen ble betydelig overtegnet. Det ble derfor besluttet å utvide emisjonen fra 120 MNOK som opprinnelig kommunisert. Tegningsperioden endte i dag, 11. juni 2020, klokken 11:00 (fremskyndet fra 14:00 som opprinnelig kommunisert). Andfjord Salmon™ skal i nær framtid noteres på Merkur-listen ved Oslo Børs.

«Dette er en ny og viktig milepæl for Andfjord Salmon. Det første byggetrinnet har gått etter planene. Vi iverksetter allerede nå neste fase, før det opprinnelig var planlagt, fordi vi ser at det er hensiktsmessig. Vi opplever at det er sterk tro, både internt og blant investorene vi har møtt, på planen om å bygge verdens største og mest miljøvennlige oppdrettsanlegg i sitt slag. Fokus på fiskevelferd og bærekraft gjennom hele verdikjeden er viktig for alle parter», sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon™.

Det første bassenget har en produksjonskapasitet på 1.000 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse), og står klart i andre halvår i 2020. Planen var å starte neste byggetrinn første halvår 2021, men Andfjord Salmon™ framskynder nå disse planene. Totalt elleve basseng skal bygges på Kvalnes på Andøya, der Andfjord Salmon i første fase har konsesjon på 10.000 tonn MTB.

Som tidligere kommunisert er DNB Asset Management, Nordea Investment Management og Toluma Norden AS er blant de nye institusjonelle investorene i Andfjord Salmon™.

«Emisjonen gjør at vi nå kan starte på neste fase. Dette gjelder ikke bare de neste ti bassengene på Kvalnes, men også regulering og tilrettelegging av våre områder på Fiskenes og Breivik. Totalt har vi ambisjoner om å oppnå 70.000 tonn MTB, på til sammen tre lokasjoner på Andøya», forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling.

Den første Andfjord-smolten settes ut i bassenget andre halvår 2020. Andfjord Salmon™ er et lukket gjennomstrømningsanlegg på land, med en egenutviklet teknologi. Bassengene ligger under havnivå og sjøvannet hentes fra 30 og 160 meters dybde i Andfjorden. Inntakene gir mulighet til å optimalisere vanntemperatur og ligger på dybder som minimerer risiko for lakselus eller farlige alger. Laksen kan heller ikke rømme fra anlegget. Det oksygenrike sjøvannet skiftes ut 15-17 ganger i døgnet, noe som gir helt unike vekstvilkår for Andfjord-laksen. Produksjonskostnadene blir relativt lave, siden bassengene fyller seg selv med sjøvann. Investeringskostnaden knyttet til produsert volum er også lav sett i forhold til andre vekstmuligheter innen lakseoppdrett.

Selskapet ble startet av arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen i 2014 og har hovedkontor på Sortland, Vesterålen. Se filmen om selskapet:

Tilrettelegger og rådgiver for emisjonen har vært ABG Sundal Collier ASA.

Kontakt:

Martin Rasmussen, administrerende direktør, Andfjord Salmon AS, martin@andfjord.no, +47 975 08 665

Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, Andfjord Salmon AS, helge@andfjord.no, +47 930 96 109

www.andfjord.no
www.andfjordsalmon.com