Gode biologiske forhold | Resultat tredje kvartal 2022

Andfjord Salmon rapporterer om gode biologiske forhold i selskapets første oppdrettsbasseng på Kvalnes, Andøya. Fisken vokser godt og overlevelsesraten er bransjeledende.

2. desember 2022

30. november 2022 var gjennomsnittsvekten til laksen 1 350 gram, en økning fra 560 gram ved utgangen av september. Gjennomsnittsvekten på smolten var 120 gram da den ble satt ut 25. juni 2022.

Laksens overlevelsesrate er høy, hele 98,7 prosent ved slutten av november. Det vil alltid være noe fiskedødelighet ettersom de svakeste individene, som ikke har livets rett, skal tas ut av bassenget. I tillegg henter selskapet regelmessig ut laks for å gjennomføre fiskehelseundersøkelser.

– Fiskehelse, vekst og overlevelsesrate henger sammen. Grunnlaget er god biologi og bassengforhold som likner laksens naturlige omgivelser i havet utenfor Andøya, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Les eller last ned Q3 presentasjonen

Energiforbruket i det første bassenget på Kvalnes ligger godt innenfor selskapets mål om 1 kilowattime (kWh) per kilo produsert laks.

– Beskjedent strømforbruk og -kostnader understreker hvor konkurransedyktig gjennomstrømningsteknologien vår er, sier Martin Rasmussen.

Andfjord Salmon henter sjøvann fra rundt 40 meters havdyp til selskapets gjennomstrømningsanlegg. Vannet i bassenget byttes ut 15 til 17 ganger i døgnet. Selskapets basseng er firkantformet og designet for å gjenskape strømforholdene i Golfstrømmen. Ved slaktevekt vil tettheten i bassenget være rundt 35-40 kg/m3.

Andfjord Salmon har som mål å gjennomføre første slakting i midten av 2023.

Se video av Q3 2022 presentasjonen:

KVALNES FASE 2

Andfjord Salmon jobber også med å detaljere den mest kostnadseffektive utbyggingsprosessen for Kvalnes Fase 2, som skal øke produksjonsvolumet på Kvalnes fra 1 000 til 19 000 tonn sløyd fisk.

Selskapet er på vei inn i sluttforhandlinger med leverandører som skal bidra til utbyggingen. Andfjord Salmon vil etter hvert invitere aksjonærer til en kapitalmarkedsoppdatering for å presentere utbyggingsplanen og tidslinjen for Kvalnes Fase 2.

FØRSTE SMAKSTEST GJENNOMFØRT

I fjerde kvartal har Andfjord Salmon og en ledende kokk gjennomført første smakstesting av selskapets laks. Tilbakemeldingene fra kokken, som har vunnet både verdens- og norgesmesterskap, var at laksen hadde utmerket tekstur, farge, tilstand og smak. Fisken veide litt over ett kilo.

RESULTATER 3. KVARTAL 2022

Andfjord Salmons første produksjonssyklus pågår, og selskapet har derfor ikke driftsinntekter ennå. Selskapets første driftsinntekter vil komme etter at første slakting er gjennomført i 2023.

Selskapet hadde et driftsresultat på -14,7 millioner kroner i årets tredje kvartal, sammenliknet med -11,4 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av september 2022 hadde Andfjord Salmon omtrent 117 millioner kroner i kontanter. Denne summen inkluderer ikke en gjenstående låneutbetaling på 5 millioner kroner, en ubrukt kredittfasilitet på 20 millioner kroner, og 5 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd

KONTAKTER:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

På Kvalnes, Andøya i Vesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konsept for oppdrett av atlanterhavslaks, basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag.

Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth med tickeren ANDF.