Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks.

Andfjord Salmon AS har i dag mottatt det offisielle dokumentet for akvakulturtillatelse for landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Vi kan i dag meddele at Andfjord Salmon AS har i dag mottatt det offisielle dokumentet for akvakulturtillatelse for landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret ved landlokalitet Kvalnes i Andøy kommune, jfr. vedlegg.

Andfjord Salmon har allerede skapt internasjonal interesse med sitt innovative patent for oppdrett av matfisk på land. Metoden sørger for gjennomstrømning av rent næringsrikt Atlanterhavsvann med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. Laksen får dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst.

Med kort avstand til flyplass for eksport, vindmølle for grønn energi og egen havn, er Andfjord Salmon beliggenhet unik i verdenssammenheng. I tillegg blir Andfjord Salmon oppdrettsanlegg rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser.

Målet med Andfjord Salmon har vært helt siden start å utvikle den mest optimale driften av et landbasert anlegg, som både ivaretar klima og reduserer energiforbruket til et minimum.  Utslipp fra anlegget vil bli tatt vare på, og er planlagt benyttet til energiformål og jordforbedring. Det er mange års erfaring fra både tradisjonelt og landbasert oppdrett, som har resultert i at Andfjord Salmon nå får konsesjon for oppdrett av både laks, regnbueørrett og ørret. Andfjord Salmon AS har i prosessen hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner.

Hovedforskjellen på Andfjord Salmon og de mest vanlige landbaserte oppdrettsanlegg (RAS), er at disse er mye mer teknologisk komplekse med avansert vannbehandling, mens Andfjord Salmon har 100% gjennomstrømning med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Andfjord Salmon tar også sikte på at fôr- og ekskrementer fra utslippet blir fjernet og godt anvendt. Byggestart er satt til første kvartal 2019, og produksjonen har forventet oppstart i 2020. Etter hvert skal det bygges totalt ti basseng-enheter som skal gi god plass med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken

Nå går Andfjord Salmon igang med kapitalprosess for finansiering av oppstartbasseng og vil komme med mere informasjon når dette er klart. Tidslinjen for dette er satt til januar og februar 2019.