I rute for smoltutsett i Q2 2022 | Resultat Q4 og foreløpig årsresultat 2021

Andfjord Salmon sørget for en vellykket bekreftelse av selskapets unike teknologi for laminær vannstrøm i fjerde kvartal 2021.

23. mars 2022

Andfjord Salmon sørget for en vellykket bekreftelse av selskapets unike teknologi for laminær vannstrøm i fjerde kvartal 2021. Selskapet har nå startet forberedelsene til første smoltutsett, som er planlagt i andre kvartal 2022.  

– Fra et operativt ståsted var fjerde kvartal i 2021 det viktigste og mest positive kvartalet i Andfjord Salmons historie. Vi gjennomførte testing av alle bassengfunksjoner og sørget for en vellykket verifisering av laminær vannstrøm i det første bassenget vårt på Kvalnes. Denne teknologibekreftelsen har redusert risikoen i business caset vårt betraktelig, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.  

Les eller last ned Q4 Presentation 2021

Den laminære vannstrømmen er hjertet av Andfjord Salmons gjennomstrømningsteknologi. Teknologien har gjort Andfjord Salmon i stand til å gjenskape villaksens naturlige omgivelser på land.  

Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm reduserer energiforbruk og tilknyttede kostnader betraktelig ettersom man ikke trenger å løfte, rense eller varme opp sjøvannet.  Rett og slett fordi sjøvannet er rent og holder perfekt temperatur siden det hentes direkte fra den nærliggende Andfjorden, som har Golfstrømmen som en av sine nærmeste naboer.  

Gjennom første kvartal i år har Andfjord Salmon jobbet med å finjustere bassengfunksjoner, utstyrskomponenter og den laminære vannstrømmen. Selskapet har også igangsatt forberedelsene for utsett av første smolt.  

– Vi er i rute med det planlagte smoltutsettet i andre kvartal. Smolten gror godt i smoltanlegget, så nå handler det bare om å finne det ideelle tidspunktet fra et biologisk perspektiv, sier Martin Rasmussen.  

KVALNES FASE 2 OG 3

Andfjord Salmon har gjennomført nedskrapingen av området for den neste utbyggingsfasen på Kvalnes (Fase 2). For et par uker siden påbegynte sprengings- og utgravingsarbeidet av de neste bassengene. Bassengene nærmest det første bassenget skal graves ut først.  

Fase 1 og 2 på Kvalnes representerer et totalt produksjonsvolum på omtrent 12 600 tonn HOG, mens Fase 3 vil øke produksjonsvolumet til 19 000 tonn HOG.  

STRATEGISKE INVESTERINGER

Etter årsslutt har den globale dyrefôr- og ernæringsspesialisten Nutreco og det norske sjømatkonsernet Holmøy (via Eidsfjord Sjøfarm AS) blitt enige om å investere i Andfjord Salmon, som del av en rettet emisjon på totalt 38 millioner kroner.  

– Både Nutreco og Holmøy er eksperter på laksebiologi. Jeg er ikke i tvil om en vesentlig årsak til at vi sikret disse investeringene er den vellykkede bekreftelsen av laminær vannstrøm, som gjør oss i stand til å produsere laks på svært energieffektivt og bærekraftig vis, sier Martin Rasmussen.  

I tillegg har Andfjord Salmon inngått en fôrforsyningsavtale med Nutrecos akvakulturvirksomhet, Skretting. Skretting skal levere et fôr som er skreddersydd for Andfjord Salmons gjennomstrømningsteknologi for å sørge for optimal vannkvalitet, fiskevelferd og vekstforhold. Det skal bidra til produksjon av laks av ypperste kvalitet.  

RESULTAT Q4 2021

Andfjord Salmon utvikler nå sitt første landbaserte oppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke har driftsinntekter.  

Selskapet hadde et driftsresultat på -9,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2021, sammenliknet med -7,1 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Endringen skylde i hovedsak høyere personalkostnader ettersom Andfjord Salmon har gjennomført en planlagt opptrapping av organisasjonen som del av forberedelsene til oppstart av lakseproduksjon.  

Ved årsslutt 2021 hadde Andfjord Salmon bankinnskudd og fordringer på 49 millioner kroner. Beløpet inkluderer ikke en ubenyttet trekkfasilitet på 20 millioner kroner eller 6 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd. Beløpet inkluderer heller ikke provenyet fra den rettede emisjonen på 38 millioner kroner som ble gjennomført i februar 2022.  

PRESENTASJON KL 08:00

Andfjord Salmon vil avholde en presentasjon i dag kl 08:00 hvor selskapet vil gi en operasjonell statusoppdatering samt presentere finansielle resultater for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2021. Presentasjonen kan følges fra denne lenken:

https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20220323_3/

KONTAKTER:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no  

Investors:

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no