Andfjord Salmon satser på CreateView for optimal fiskevelferd

For Andfjord Salmon er det helt avgjørende å ha full kontroll på biomasse og fiskevelferd. Vi har derfor signert avtale på kjøp av sensor fra CreateView.

Universal-sensoren skal plasseres i det første bassenget som nå er under bygging, med plass til 1000 tonn laks. Planlagt levering er september i 2020. CView 360 estimerer biomasse, måler fiskevelferd og teller lus, alt dette i èn sensor. Resultatene fra målingene presenteres i et webbasert beslutningsstøtte-system, som gjør det mulig å følge endringer hos fisken over tid. Eksempelvis kan man sammenligne merder, lokaliteter og utsett av fisk for å nevne noen av mulighetene. Systemet kan også integreres med andre systemer via API’er. 


«Fiskevelferd er helt avgjørende for Andfjord Salmon. Vi har derfor gått til innkjøp av en CView 360 sensor fra CreateView. Denne måler både biomasse, velferd og lus i en og samme sensor, slik at vi kan følge opp fisken vår best mulig», sier Christine Thomassen, direktør for fiskehelse i Andfjord Salmon AS.

CView finnes i to versjoner. CView Eye som har ett kamera og som scanner fisken fra èn side, samt CView 360 som består av flere kamera og som skanner hele fisken.

«CreateView er veldig fornøyde med å få Andfjord Salmon som kunde. Dette viser at vi er konkurransedyktige på målenøyaktighet og pris, og at næringen ser nytten av en universalsensor for måling av biomasse, velferd og lus» sier Even Bringsdal, daglig leder i CreateView.

Om CreateView AS:

CreateView er et Molde-basert oppstartsselskap som har sitt utspring i den ledende lakseklyngen i Nordvest. Selskapet ble etablert i 2016 og har med sine fire ansatte tatt i bruk kamerateknologi og maskinlæring for å digitalisere laksenæringen. Selskapets produkter skal fremme god dyrevelferd, gi presis informasjon om laksen til røkter og bidra til å videreutvikle vår fantastiske laksenæring.

Kontakt:

Even Bringsdal, daglig leder, CreateView, even.bringsdal@createview.no, +47 916 16 266.

Christine Thomassen, direktør for fiskehelse, Andfjord Salmon, christine@andfjord.no, +47 404 04 546