Vellykket bekreftelse av laminær vannstrøm

Etter en vellykket testperiode har Andfjord Salmon verifisert teknologien for laminær vannstrøm i selskapets første basseng på Kvalnes på Andøya.

  • Viktig teknologibekreftelse for laminær vannstrøm
  • Har gjenskapt laksens naturlige omgivelser på land
  • Reduserer forretningsrisiko betraktelig

16. desember 2021 – Etter en vellykket testperiode har Andfjord Salmon verifisert teknologien for laminær vannstrøm i selskapets første basseng på Kvalnes på Andøya.

– I praksis bekrefter dette at vi har klart å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land. I havet svømmer villaksen i laminære vannstrømmer som er av samme type som den vi nå har i bassenget vårt på Andøya. Jeg har aldri følt meg mer sikker på at vi kommer til å nå målet vårt om å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Andfjord Salmon har i løpet av de seneste par ukene gradvis økt intensiteten på testingen av selskapets gjennomstrømningsteknologi. Testene har omfattet utnyttelse av hele infrastrukturen for vanninntak og -utløp, fylling av bassenget, igangsettelse av strømsettere, gradvis økning av den laminære vannstrømmen – fra laveste til høyeste hastighet – og målinger av vannstrømmen, samt analyser av hvordan bassengets infrastruktur reagerer på den laminære vannstrømmen.  

Den laminære vannstrømmen er hjertet av Andfjord Salmons gjennomstrømningsteknologi. Det er denne teknologien som gjør selskapet i stand til å gjenskape et naturlig miljø som laksen kan trives i. Den gjør også selskapet i stand til å produsere fisk til en energikostnad på kun 1 kWh per kilo.  

Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm reduserer energiforbruk og tilknyttede kostnader betraktelig ettersom man ikke trenger å løfte, rense eller varme opp sjøvannet.  Rett og slett fordi sjøvannet er rent og holder perfekt temperatur siden det hentes direkte fra den nærliggende Andfjorden.    

– Dette er en svært viktig teknologisk milepæl for Andfjord Salmon og en ordentlig fin julepresang til aksjonærene våre, ved bruk av vår egen teknologi. Vi har alltid følt oss trygge på de teknologiske egenskapene, men samtidig vært ydmyke for at det som virkelig teller er å bevise ting i praksis. Derfor bidrar en vellykket bekreftelse av den laminære vannstrømmen til betydelig lavere forretningsrisiko for Andfjord Salmon, sier Martin Rasmussen.  

Ytterligere testing og finjustering av den laminære vannstrømteknologien og andre bassengfunksjoner vil pågå de neste par månedene.

Målet til Andfjord Salmon er å sette ut første smolt i løpet av andre kvartal 2022.  

Kontakter:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:  

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no