Bettina Flatland blir politisk rådgiver for Kommunal- og moderniseringsminsteren

Styremedlem i Andfjord Salmon™ Bettina Flatland skal tiltre et vikariat som politisk rådgiver for Kommunal- og moderniseringsministeren i perioden 6. juli 2021 t.o.m 14. september 2021.

Sortland, 14. juli 2021:

Styremedlem Bettina Flatland skal tiltre et vikariat som politisk rådgiver for Kommunal- og moderniseringsministeren i perioden 6. juli 2021 t.o.m 14. september 2021.

Bettina Flatland, styremedlem i Andfjord Salmon AS.

Som følge av posisjonen og krav i den forbindelse, har Flatland informert om at hun i samme periode ikke vil kunne fungere som styremedlem i selskaper, herunder i Andfjord Salmon AS. Bettina Flatland vil i angjeldende periode ikke stille på styremøter og vil heller ikke motta informasjon og innkallinger.

Formelt vil Flatland fortsatt være valgt som styremedlem i Andfjord Salmon AS, og hun vil gjenoppta sin fulle funksjon når nevnte vikariat er avsluttet.