Bettina Flatland valgt inn i Andfjord-styret

Bettina Flatland ble valgt inn som styremedlem i Andfjord Salmon AS på generalforsamlingen i juni.

Flatland er i dag kommunikasjonsdirektør i et av Nordens største hotellselskap, Nordic Choice Hotels. Hun har tidligere vært kommunikasjonsrådgiver for Høyres Stortingsgruppe innenfor næring, samferdsel, energi og miljø. 32-åringen er utdannet ved Copenhagen Business School og City University of Hong Kong, og har en master of science, business and strategy.

- Andfjord Salmon representerer en fremtidsrettet og bærekraftig forretningsmodell innen havbruk, som har alle forutsetninger for å revolusjonere lakseindustrien. Min oppgave blir å komplimentere styret og selskapet med min kommunikasjonskompetanse, som først og fremst handler om å sikre tydelig og målrettet informasjon ut mot markedet og aksjonærene. Det er en oppgave jeg påtar meg med stolthet, og jeg gleder meg til å starte arbeidet, forteller Flatland.

- Vi er veldig glade for å få Bettinas kompetanse på strategisk kommunikasjon inn i styret. Det vil være avgjørende for oss i den neste fasen vi nå går inn, sier styreleder Roy Bernt Pettersen.

Bettina Flatand

- Vi er opptatt av å kommunisere tydelig, åpent og hyppig, som et moderne selskap som er avhengig av og skal nyte stor tillit hos alle deler av samfunnet rundt oss. Nå er tiden inne til å styrke selskapets fokus på dette, slik at vi får etablert en tydelig og god kommunikasjonskultur, sier Pettersen.