Det første bassenget er koblet til inn- og utløp

Andfjord Salmon™ har nå fått på plass de mest tidskritiske elementene knyttet til installasjonen av utløpsrøret til selskapets første basseng.

Andøya, 26. februar 2021

Med tilkoblingen av utløpet er de mest sentrale delene av gjennomstrømningsbassenget nå koblet til sjøvannet som strømmer gjennom Andfjorden. 

Innløpsrøret, selve hovedarterien som leder sjøvannet inn til det første bassenget, ble koblet til i midten av januar. Les mer om det her. Nå er også utløpet på plass.

–  Vi er svært fornøyde med at de to mest væravhengige og tidskritiske installasjonene nå er på plass. Dette gjør at vi tar et stort skritt nærmere utprøving av det første bassenget, noe som hjelper oss videre i prosessen med å trygge utbyggingen på Kvalnes og våre teknologiske løsninger generelt, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon™.

Det gjenstår like fullt noe installasjon knyttet til elektrisk anlegg og automasjon, så vel som mindre tidskritiske tilkoblinger, før det første bassenget er klart for utprøving.

Selskapets gjennomstrømningsteknologi, der man bruker sjøvann fra den omkringliggende Andfjorden, står helt sentralt i arbeidet med å bygge verdens første fiskevennlige og bærekraftige oppdrettsanlegg på land.

Andfjord Salmon™ har utviklet et gjennomstrømningssystem som vil gi unike forhold for lakseoppdrett på land. Uten bruk av energi fylles bassengene med sjøvann fra 160 meters dyp. Vannet strømmer gjennom bassenget med en hastighet på 15-17 ganger i døgnet. All biomasse samles opp og resirkuleres til vekstprodukter for landbruket, i samarbeid med nabobedriften Andøytorv AS.

Les mer om vår innovative teknologi.

Kontakt:

Media: Martin Rasmussen, administrerende direktør, mobil: +47 975 08 665, e-post: martin@andfjord.no     

Investorer: Bjarne Martinsen, finansdirektør, mobil: +47 975 08 345, e-post: bjarne.martinsen@andfjord.no