Fisken stortrives i bassenget | Resultater for andre kvartal og første halvår 2022

Årets andre kvartal var svært begivenhetsrikt for Andfjord Salmon, med første smoltutsett og betydelig styrking av selskapets balanse som noen av høydepunktene.

15. september 2022

Årets andre kvartal var svært begivenhetsrikt for Andfjord Salmon, med første smoltutsett og betydelig styrking av selskapets balanse som noen av høydepunktene. Fisken stortrives i bassenget og overlevelsesraten er på 99,4 prosent.

– Vi holder til der den atlantiske laksen hører hjemme, og vi har lykkes med å gjenskape laksens naturlige omgivelser på land uten å manipulere sjøvannet. Vi er svært godt fornøyde med de biologiske forholdene i bassenget, og vi tror det gjenspeiles i den høye overlevelsesraten, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

25. juni 2022 satte Andfjord Salmon ut omtrent 200 000 smolt, med en gjennomsnittsvekt på 120 gram, i selskapets først landbaserte basseng på Kvalnes, Andøya. Fisken har god appetitt og vokser i henhold til plan, noe som bekrefter at fisken har det bra. Per i dag, 15. september, er gjennomsnittsvekten på 402 gram.

Andfjord Salmon har som mål å igangsette første slakting medio 2023.

Det første bassenget er kun første byggetrinn på Kvalnes. De neste bassengene, som ligger nærmest det første bassenget, har blitt gravd ut i løpet av andre kvartal. Videre utgravingsarbeid vil pågå de kommende månedene. Andfjord Salmon har lisens til å produsere 10 000 tonn MTB med laks på Kvalnes, med et potensielt produksjonsvolum på 19 000 tonn HOG.

Last ned eller skriv ut Q2 / Half-year report
Last ned eller skriv ut Q2 Presentation

BREIVIK

Andfjord Salmons arbeid med forretningsutvikling har også hatt fremgang i andre kvartal. I juni godkjente kommunestyret i Andøy kommune reguleringsplanen for Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg på Breivik, Andøya.

På Breivik ønsker Andfjord Salmon å utvikle og bygge et landbasert oppdrettsanlegg med et produksjonsmål på 25 000 tonn HOG.

– Hovedfokuset vårt nå er naturligvis på Kvalnes, men vi vil parallelt fortsette arbeidet med å sikre nødvendige godkjenninger for å utvikle Breivik og Fiskenes, sier Martin Rasmussen.

STYRKET FINANSIELL STILLING

I løpet av andre kvartal styrket Andfjord Salmon selskapets finansielle stilling betydelig. I juni investerte Jerónimo Martins, et Portugal-basert internasjonalt matvarekonsern, 173,9 millioner kroner i Andfjord Salmon gjennom en rettet emisjon. Andfjord Salmon sikret seg også et banklån på 50 millioner kroner i andre kvartal.

Ved utgangen av juni 2022 hadde Andfjord Salmon omtrent 191 millioner kroner i kontanter. Denne summen inkluderer ikke en gjenstående låneutbetaling på 5 millioner kroner, en ubrukt kredittfasilitet på 20 millioner kroner, og 5 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd.

RESULTATER 2. KVARTAL 2022

Andfjord Salmon utvikler nå sitt første landbaserte oppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke har driftsinntekter. Selskapet vil få sine første driftsinntekter etter at første slakting er gjennomført i 2023.

Selskapet hadde et driftsresultat på -8,4 millioner kroner i årets andre kvartal, sammenliknet med -6,9 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Endringen skyldes i hovedsak opptrapping av driftsorganisasjonen i forbindelse med første smoltutsett.

PRESENTASJON 08:00 I DAG

Andfjord Salmon vil avholde en presentasjon i dag klokken 08:00 hvor selskapet vil gi en operasjonell statusoppdatering samt presentere finansielle resultater for andre kvartal og første halvår 2022. Presentasjonsmateriellet og halvårsrapporten ligger vedlagt. Presentasjonen vil være på norsk og kan følges fra denne lenken: Webcast

KONTAKTER

Media:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

På Kvalnes, Andøya i Vesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konsept for oppdrett av atlanterhavslaks, basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag.

Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth med tickeren ANDF.