Forbereder utslipp av smolt | Driftsresultat for første kvartal 2022

Forberedelsene for utsett av smolt har gått etter planene i første kvartal og de påfølgende månedene, og Andfjord Salmon planlegger nå å sette ut smolt i det første bassenget på Kvalnes ultimo juni 2022.

3. juni 2022

Forberedelsene for utsett av smolt har gått etter planene i første kvartal og de påfølgende månedene, og Andfjord Salmon planlegger nå å sette ut smolt i det første bassenget på Kvalnes ultimo juni 2022. Videre har selskapet styrket sin finansielle posisjon med et banklån på 50 millioner. 

– Hele vårt opplegg bygger på å gjenskape laksens naturlige habitat på land. Vi har også fulgt denne tankegangen når vi har planlagt utsettingen av smolt. Utsett av smolt sent i juni samsvarer med villaksens migrasjonsperiode her på Andøya. I tillegg er det mer naturlig sollys og høyere temperaturer, noe som er godt for fiskens helse og utvikling. På grunn av dette har vi valgt å sette ut smolten i slutten av juni, sier Martin Rasmussen, adm.dir. i Andfjord Salmon.

Last ned eller les Q1 Report 2022

I løpet av de siste månedene har Andfjord Salmons første basseng, med sin unike gjennomstrømningsteknologi, vært i drift døgnet rundt, som om smolten allerede hadde blitt satt ut. Selskapet har I denne perioden gjennomført omfattende tekniske og organisatoriske simuleringer for å sikre at teknologi, utstyr og ansatte er godt forberedt i forkant av smoltutsettingen.

Alle biologiske sensorer er på plass, og rengjøringsrobotene har blitt grundig testet. Backupsystemer og -løsninger har også vært gjennom omfattende testing. Mottaks- og leveringslinjer for fisk er også på plass. 

– Vi har som mål å skape det mest bærekraftige og fiskevennlige anlegget av sitt slag. Vi mener at om man vil oppnå dette, må man jobbe møysommelig for å sikre fisken de best mulige biologiske forholdene. Det er derfor en glede å kunne si at alt har gått som planlagt i de grundige forberedelsene våre, sier Martin Rasmussen.

KVALNES FASE 2 OG 3


Sprengnings- og gravearbeidene for de neste bassengene (fase 2) på Kvalnes har gått jevnt framover i løpet av de siste månedene. De bassengene som ligger nærmest det første, graves ut først.

I fjor kunne Andfjord Salmon offentliggjøre en oppdatert plan for å øke produksjonsvolumet på Kvalnes med omtrent 50 %, fra 12 600 (fase 1 og 2) til 19000 tonn HOG (fase 3, ved å kjøpe opp inntilliggende tomteareal på Kvalnes.

Andfjord Salmon har nylig sikret seg et lån på 50 millioner kroner fra Sparebank 1 Nord Norge for å finansiere tidlig igangsetting av fase 3 og den fortsatte utbyggingen av fase 2 på Kvalnes.

BREIVIK OG FISKENES

Andfjord Salmon har sikret seg tomter og rettigheter til to andre områder på Andøya, på Breivik og Fiskenes. Begge steder er planen å etablere tilsvarende landbaserte oppdrettsanlegg med en kapasitet på 25 000 tonn HOG for hvert anlegg.

Godkjenning av reguleringsplaner for de to stedene står sentralt for at disse utbyggingsplanene skal kunne realiseres. Andøy kommune styrer dette planarbeidet.

– Vi er svært opptatt av lokal verdiskapning og å legge til rette for lokale arbeidsplasser når vi skal bygge ut og drive anleggene våre. Ved å utnytte de omgivelsene som nettopp er så spesifikke for Andøya og Andfjord Salmon, mener vi at vi får en konkurransefordel både nasjonalt og internasjonalt, sier Martin Rasmussen.

FORELØPIG DRIFTSRESULTAT FOR Q1 2022

Andfjord Salmon er i gang med å bygge ut sitt første landbaserte oppdrettsanlegg, noe som betyr at selskapet ennå ikke har inntekter.

Selskapet hadde et driftsresultat på minus 9,9 millioner kroner i første kvartal, mot minus 7,2 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Endringen skyldes hovedsakelig økt aktivitet i forkant av første utsetting av smolt.

Ved utgangen av første kvartal i 2022 hadde Andfjord Salmon kontanter og bankinnskudd på 18,9 millioner kroner. Dette tallet inkluderer ikke det nye banklånet på 50 millioner, en ubrukt kredittfasilitet på 20 millioner kroner og 5 millioner kroner i tilgjengelige tilskudd.


KONTAKT

Media:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no 

Investors:

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no