Godkjenning av reguleringsplan for Breivik

Andøy kommunestyre har I dag godkjent Andfjord Salmons framlegg til reguleringsplan for utbygging av et landbasert anlegg for fiskeoppdrett i Breivik, Andøya (Andøy Industripark Breivik).

13. juni 2022

Andøy kommunestyre har I dag godkjent Andfjord Salmons framlegg til reguleringsplan for utbygging av et landbasert anlegg for fiskeoppdrett i Breivik, Andøya (Andøy Industripark Breivik). 

En reguleringsplan tar for seg bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Den består av et plankart med tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse.

Andfjord Salmon har som mål å bygge et landbasert fiskeoppdrettsanlegg på Breivik, med mål om et årlig produksjonsvolum på 25 000 tonn HOG. 

–  Å etablere et oppdrettsanlegg som drives i samspill med lokalmiljøet, samtidig som man trekker veksler på de naturgitte fordelene her på Andøya, står helt sentralt i Andfjord Salmons forretningsplan. Vi er svært fornøyde med at Andøy kommune igjen viser at de støtter opp om lokal jobb- og verdiskaping her på Andøya, sier Martin Rasmussen, adm.dir. i Andfjord Salmon.

KONTAKT:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no 
Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no