Godt år for sjømataksjene på Oslo Børs

2019 ble et godt år for investorer som har satset på norske sjømataksjer. Andfjord Salmon var blant de som vokste mest i året som gikk, skriver Fiskeribladet.

Sjømatindeksen, som omfatter de mest omsatte sjømataksjene notert i Norge, steg noe mer enn hovedindeksen på Oslo Børs. På andreplass på listen over sjømataksjer med aller mest vekst kommer The Scottish Salmon Company (SSC), som nå er kjøpt opp av mer kjente Bakkafrost. På tredje- og fjerdeplass på listen finner vi Atlantic Sapphire og Andfjord Salmon, to selskap som begge skal produsere laks på land.

Førstnevnte bygger i Florida, USA, mens Andfjord Salmon AS som kjent er i ferd med å bygge et landbasert gjennomstrømmingsanlegg på Kvalnes på Andøya. Andfjord-aksjen ble notert ved NOTC-listen på Oslo Børs i august i 2019. Da var aksjen verdsatt til 25 kroner.

«På få uker skjøt Andfjord Salmon opp hele 72 prosent i verdi. Med det havnet aksjene til Andfjord Salmon på en fjerdeplass på oversikten», fastslår Fiskeribladet. Andfjord Salmon står i dag i 50 kroner på NOTC-listen.

Marked i sterk vekst
Redaktør Aslak Berge i ilaks.no mener verdivurderingene henger sammen med at sjømatmarkedet vokser sterkt.

«Laksemarkedet er på 2,5 millioner tonn. Atlantic Sapphire skal slakte 9.500 tonn til sommeren. Laksemarkedet vokser med 100.000 tonn i året, så dette har ingen effekt på markedet. Først i 2030 skal Atlantic Sapphire produsere 220.000 tonn. Da begynner det å slå inn, men laksemarkedet vil også ha vokst i mellomtiden. Dette markedet er et av de hurtigst voksende markedene innen matvarer med 6 til 7 prosent årlig vekst. Kylling har for eksempel en vekst på 1,5 prosent», sier Berge til Vol.no.

«Fjorårets kursrakett blant sjømataksjene ble bioteknologiselskapet Hofseth Biocare, som foredler biprodukter av laks og ørret til ulike produkter. Med en oppgang på hele 270 prosent, var aksjen faktisk den fjerde beste av alle aksjer notert ved Oslo Børs ulike handelsplattformer», heter det i Vol.no.

EY skriver i en rapport at planlagt landbasert produksjon har økt kraftig siden i fjor, og at man nå ser for seg en landbasert lakseproduksjon på 973.000 tonn fra 2022. Det er cirka en tredel av verdens totale lakseproduksjon.