Godt nytt og spennende år!‍

Kjære aksjonær i Andfjord Salmon, samt andre venner og forretningspartnere: Godt nytt år og velkommen til det som blir et svært spennende og begivenhetsrikt år for Andfjord Salmon. 

12. januar 2022

Andfjord Salmon har som ambisjon å bygge verdens mest fiske- og miljøvennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. I fjor tok vi store skritt mot å nå dette målet. I år skal vi bevise at vi kan realisere denne ambisjonen. 

Jeg er stolt av å være del av et konsept som baserer seg på de naturgitte fortrinnene vi har i Norge, nærmere bestemt på Andøya, hvor vi har den varme Golfstrømmen som en av våre nærmeste naboer. 

På land, med havets fordeler

Landbasert oppdrett har vært mye omtalt i mediene i høst, ofte på en generaliserende måte som setter havbasert oppdrett opp mot landbasert. Dette er en fremstilling som jeg synes blir unyansert. Oppsummert har Andfjord Salmon en havmerde på land, som gjør at vi kan beskytte fisken og miljøet på en måte som havbaserte merder av naturlige årsaker ikke kan. 

Vi i Andfjord Salmon er utvilsomt landbasert, men vi er også helt forskjellig fra landbaserte anlegg som ikke drives etter naturgitte fortrinn, som f.eks. RAS-anlegg, som resirkulerer vannet

Jeg er spesielt opptatt av to ting: God biologi og lavt energiforbruk. Dette gir forutsetninger for lave drifts- og investeringskostnader, som er evigvarende konkurransefortrinn. God biologi og lavt energiforbruk er også de grunnleggende forutsetningene for vår ambisjon om å bygge verdens mest fiske- og miljøvennlige anlegg for oppdrett av atlantisk laks. 

Et gjennomstrømningsanlegg med laminær vannstrøm reduserer energiforbruk og tilknyttede kostnader betraktelig ettersom vi ikke trenger å løfte, rense eller varme opp sjøvannet.  Rett og slett fordi sjøvannet er rent og holder perfekt temperatur, fordi det hentes direkte fra den nærliggende Andfjorden.   

Den er nettopp utnyttelsen av disse naturgitte fortrinnene som gjør oss i stand til å produsere fisk til en energikostnad på kun 1 kWh per kilo. Dette er tall som SINTEF har bekreftet. Oss bekjent, er ingen andre landbaserte oppdrettsanlegg i stand til å produsere fisk med like lavt energiforbruk som vårt. 

I denne filmen kan du selv se hvordan konseptet til Andfjord Salmon fungerer og hva som skiller det fra andre anlegg. 

Laminær vannstrøm

Etter en svært vellykket testperiode, kunne vi før jul bekrefte at teknologien vår for laminær vannstrøm fungerte akkurat slik den skal

Da fikk vi samtidig den beste julegaven vi kunne håpe på (og som vi hadde forventet), nemlig at vi har alle forutsetninger på plass for at laksen skal ha det best mulig, uten at vi trenger å bruke mye energi på å gjenskape et miljø den kan trives i.

Det er nok ikke alle som forstår betydningen av laminær vannstrøm, men kort fortalt betyr det at vi har tatt Golfstrømmen på land og derigjennom gjenskapt laksens naturlige omgivelser på land. Og vi vet at laksen stortrives i Golfstrømmen! Husk også at vi er den første oppdrettsaktøren i verden som tar i bruk laminær vannstrøm i et oppdrettsbasseng på land. Å verifisere at vannstrømmen fungerer betyr derfor også at vi har redusert risikoen i «business caset» vårt betraktelig. 

For å gi deg et innblikk i testperioden vi har gjennomført, har vi utarbeidet denne nye filmen, som jeg anbefaler deg å se. 

Om dagen driver vi med ytterligere testing og finjusteringer av den laminære vannstrømteknologien og andre bassengfunksjoner. Parallelt med dette venter vi på at den første smolten skal vokse seg stor og sjøklar til å bli satt ut i det første bassenget vårt. Dette er planlagt å skje i løpet av andre kvartal i år. 

I mellomtiden vil vi holde deg løpende oppdatert om det som blir et svært spennende og innholdsrikt år for Andfjord Salmon.

Nyttårshilsen fra

Martin Rasmussen
CEO