Gro Skaar Knutsen valgt inn i styret i Andfjord Salmon AS

Administrerende direktør i PEAB Bjørn Bygg, Gro Skaar Knutsen er valgt inn som nytt styremedlem i Andfjord Salmon. “Med sin kompetanse som leder innen entreprenørbransjen vil Knutsen styrke selskapet i arbeidet med utbyggingsprosjektene på Andøya”, sier styreleder Roger Brynjulf Mosand.

Gro Skaar Knutsen har siden 2018 vært administrerende direktør i PEAB Bjørn Bygg, som er en av Nord-Norges største entreprenører med en omsetning på 1,5 milliarder kroner. Knutsen er utdannet ingeniør og har 30 års erfaring fra bransjen.

“Andfjord Salmons bærekraftsperspektiv er veldig inspirerende og spennende. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i styret og er svært motivert for å bidra til å bygge verdens mest miljø- og fiskevennlige anlegg for oppdrett av laks”, sier Knutsen.

Knutsen er valgt inn i styret fra og med ekstraordinær generalforsamling avholdt 13. oktober 2021.

“Vi har store utviklingsprosjekter foran oss, med fase 2 og 3 på Breivik og Fiskenes. Det er derfor gledelig å kunne styrke styrets kompetanse med erfarne ledere som Gro Skaar Knutsen. Andfjord Salmon har utviklet innovative løsninger som vi opplever at det er svært attraktivt å være med på å realisere”, forteller styreleder Roger Brynjulf Mosand.

Styret i Andfjord Salmon består etter dette av Roger Brynjulf Mosand (leder), Roy Bernt Pettersen, Tore Traaseth, Knut Roald Holmøy, Kim Marius Strandenæs, Bettina Flatland og Gro Skaar Knutsen.