Hele 90 søkere til driftsoperatør-stillinger

Andfjord Salmon har fått hele 90 søkere til de ledige stillingene som driftsoperatører. Den lange lista har søkere fra de fleste verdendeler.

23. mars 2020

Anlegget på Andøya er under full bygging, og fisken skal etter planen settes ut i sommer. I første omgang vil Andfjord Salmon sysselsette ca 17 årsverk i full produksjon.

- 90 søkere er usedvanlig høyt. Det er svært gledelig at det er så attraktivt å jobbe i Vesterålen og i vårt nye selskap. Det er søkere fra hele verden. Mange av dem er høyt utdannet, forteller arbeidende styreleder, Roy Pettersen.

Søknadsfristen gikk ut 15. mars. Prosessen med utvelgelse og intervjuer vil pågå i perioden framover.

- Generelt sett har det vært veldig oppløftende interesse for alle våre ledige roller og funksjoner. Vi skal jo skape noe helt nytt og innovativt som ikke er gjort tidligere. Dermed er vi avhengig av den aller beste arbeidskraften. Også lokale krefter stiller selvfølgelig sterkt i søknadsbunken, forteller Pettersen.

Byggingen av det første bassenget på Kvalnes på Andøya går i store trekk etter planene. Alle vesentlige kontrakter med leverandører og samarbeidspartnere er signert.