Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS (org. nr. 913 379 403) (Selskapet) vil bli avholdt i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya den 1. juli 2022 kl. 12.00.

23. juni 2020

Ekstraordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS (org. nr. 913 379 403) (Selskapet) vil bli avholdt i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya den 1. juli 2022 kl. 12.00. 

Det blir gitt mulighet til de som er forhåndspåmeldt å overvære møtet via videokonferanse. Vennligst registrer deg her.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder eller en annen person utpekt av styret, som også vil foreta fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. 

Last ned komplett innkalling med påmeldingsblanketter her