‍Innkalling til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnegaten 19, 8400 Sortland, den 6. mai 2021 kl. 12:00.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ANDFJORD SALMON AS

Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Havnegaten 19, 8400 Sortland, den 6. mai 2021 kl. 12:00.

På grunn av COVID-19 pandemien og restriksjoner formøte avholdelse, har Styret funnet det nødvendig å anmode aksjonærer om å oversende fullmakt i forkant av generalforsamlingen, og ikke møte fysisk.

Styrets leder eller en person utpekt av ham vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Registrer med referansenummer og pin kode distribuert via VPS.

Les, last ned eller print ut dokumenter:

Innkalling til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Styrets årsberetning 2020

Årsregnskap 2020 med noter

Uavhengig revisors beretning 2020