Innkalling til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS (org. nr. 913 379 403) (Selskapet) vil bli avholdt i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya den 28. april 2022 kl. 12.00.

Det blir gitt mulighet til de som er forhåndspåmeldt å overvære møtet via videokonferanse.

Vennligst registrer deg her

Hele innkallingen på norsk og engelsk kan du lese eller laste ned her

Andre vedlegg:

Påmeldings- og fullmaktsblanketter

Årsrapport og ESG-rapport 2021

Årsregnskap 2021

Uavhengig revisors beretning 2021

Styrets årsberetning 2021