Innkalling til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS

Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Andfjord Salmon AS ("Selskapet") i Selskapets lokaler på Kvalnes, Andøya den 12. mai 2023 kl. 09:00.

3. mai 2023

Innkallingen til den ordinære generalforsamlingen er vedlagt her (engelsk og norsk), sammen med relevante vedlegg. Meldingen vil bli sendt til alle registrerte aksjonærer 3. mai 2023.

Les eller last ned innkallingen

Les elller last ned Andfjord Salmon Annual and ESG Report 2022

For å registrere ditt oppmøte, gi fullmakt eller for å avgi stemmer elektronisk, gå videre gjennom VPS Investortjenester. Vennligst benytt den elektroniske lenken som er tilgjengelig her. Pinkoden og referansenummer, som sendes ut sammen med varselet, vil være nødvendig.

Aksjonærer som har mottatt varselet elektronisk vil ikke motta og trenger ikke pinkode eller referansenummer, men må sende inn sin melding om oppmøte, fullmakt eller forhåndsstemmer via deres online investorkonto tjenester (investortjenester).

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i avsnittet 5-12 i verdipapirhandelloven.

KONTAKT

Bjarne Martinsen, finansdirektør, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Martin Rasmussen, administrerende direktør, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Andfjord Salmon AS er notert på Euronext Growth under tickeren ANDF.