Invitasjon til kapitalmarkedsoppdatering 13. juni 2023

Andfjord Salmon har gleden av å invitere investorer, analytikere og media til en kapitalmarkedsoppdatering i Oslo 13. juni 2023. Andfjord Salmon vil gi inngående detaljer om selskapets ekspansjonsplaner, tidsplan og fremtidsrettede uttalelser for anlegget på Kvalnes på Andøya.

24 mai 2023

Andfjord Salmon har konsesjon for 10 000 tonn MTB, tilsvarende et produksjonsvolum på 19 000 tonn HOG, på Kvalnes. Selskapet har i dag ett basseng i drift. Andfjord Salmon vil ved kapitalmarkedsoppdateringen gi en grundig statusoppdatering på dagens drift og presentere utbyggingsplan og tidsplan for ekspansjonsplanene på Kvalnes.

– Vi ser frem til å dele detaljene om både utbyggingsplanen vår og de finansielle ambisjonene for neste kapittel i Andfjord Salmons veksthistorie, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Dato: Tirsdag 13. juni 2023Tid: 08:00 CET

Sted: Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Til stede: Martin Rasmussen, CEO, og Bjarne Martinsen, CFO

Arrangementet kan også følges digitalt fra følgende URL:

Spørsmål kan sendes inn under live webcast.

Q1 2023 ØKONOMISKE RESULTATER

Andfjord Salmon legger frem økonomiske resultater for første kvartal 2023 klokken 07:00 torsdag 25.mai 2023, i tillegg til en kort operasjonell oppdatering. Ettersom selskapet jevnlig har informert investorer om status for fisken i første basseng, og kapitalmarkedsoppdateringen bare er et par uker unna, har selskapet ikke ansett det som nødvendig å arrangere en webcast-presentasjon i forbindelse med publiseringen av de økonomiske resultatene for første kvartal 2023.