"Jeg må klype meg i armen når jeg ser anlegget som nå tar form"

Andfjord Salmon når straks en ny milepæl, når de unike bassengene skal fraktes med spesialtransport fra Risøyhamn til Kvalnes.

23. mars 2020

Transporten av bassengpanelene skal skje på natten fordi den kostbare lasten tar hele veien. Arbeidet går sin gang på Kvalnes. Nå starter straks prosessen med å frakte komposittdelene opp til anlegget og sette de sammen til et basseng verden knapt har sett maken til før.

- Nå har prosessen gått fra idé til skisse, fra papirarbeid til realisering. Hva tenker du nå?

- Når jeg står på anleggsplassen, tenker jeg at det er helt utrolig at vi har fått det hele igangsatt. Jeg må klype meg i armen når jeg ser det store hullet i bakken. Dette er i ferd med å realiseres. Skal jeg være litt personlig, må jeg tilstå at jeg blir veldig fornøyd og glad. Ringen er i ferd med å sluttes. Jeg begynte som sjarkfisker i Andfjorden og nå tar vi havet inn på land. På denne lange veien har jeg tilegnet med masse kunnskap og erfaring. Som nå tar form som Andfjord Salmon, sier Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder.

Han er særdeles imponert over hvordan arbeidet og prosjektet har vært ledet og koordinert.

- Jeg er veldig fornøyd med innsatsen og engasjementet fra leverandørene. Det er svært god styring med prosjektprosessen. Terje Hanssen, Norconsult, og vår egen byggeledelse med Rune Nilsen i spissen, gjør en meget god jobb. Deres evne til å koordinere alle entreprenørene har vært helt avgjørende. Samspillet går veldig fint, roser Pettersen

Etter å ha jobbet med dette prosjektet i mange år, er det naturlig nok tilfredsstillende å se det hele ta form.

- Nå er vi kommet til bunns i sprengingsgropen. Det er noen få justeringer og sikringer igjen. Om få uker kan vi sette i gang med selve komposittpanelene som skal utgjøre selve bassenget.

De første panelene kommer nå om få uker. Det hele blir spektakulært.

Bassengene fra HighComp gjøres klar for transport. Foto: HighComp.


- Vi snakker om paneler på 17,5 x 5 meter. Transporten blir ganske omfattende fra Risøyhamn og nordover til Kvalnes. Det er en svært bred last og vi må legge opp til nattkjøring for å unngå motgående trafikk. Og rett over påske skal vi sette sammen bassengene.

- Har absolutt alt gått etter planen?

- Det er selvfølgelig noen små utfordringen på noen områder, det er helt naturlig. Dette er nyskaping. Og så har det vært andre områder der ting har gått bedre enn forventet.

- Hva med tidsplanen?

- Vi sitter og ser på framdrift og fintuner den. Selvfølgelig er vi spent på hvor lenge korona-effekten skal pågå. Men enn så lenge så følger vi tidsplan om utsetting av fisk på sensommeren.

Roy går nå over til rollen som arbeidende styreleder. Martin Rasmussen tar over som toppsjef 1. april.

- Min rolle blir å  jobbe med de langsiktige planene. Vi skal på lengre sikt bygge ut til 70.000 tonn. Dette innebærer at vi må jobbe med tilrettelegging av reguleringsplaner, prosjektere smoltproduksjon og utrede lakseslakteri. Så må vi se på rekrutteringsbehovet og strategi for bemanning av anlegg. I 2030 skal vi være 300 Andfjord-ansatte. Det er en ambisiøs målsetting, sier en sedvanlig entusiastisk gründer.

1. april overlater han CEO-stillingen til Martin.

- Martin har gjort en veldig fin innsats i styret, og vist at han kan lede an i store industrielle vekstbedrifter her i Vesterålen Jeg må si jeg har store forventninger til han. Han får en viktig oppgave å ta tak i med de første 10.000 tonnene vi skal produsere og deretter ta selskapet inn i den videre vekstfasen.