Jostein Nilssen blir prosjektdirektør i Andfjord Salmon AS

Andfjord Salmon AS har engasjert Jostein Nilssen som prosjektdirektør. Nilssen har internasjonal erfaring som prosjektleder og plattformsjef for ConocoPhillips og kommer fra stillingen som produksjonsdirektør i Øksnes Entreprenør. Den nye prosjektdirektøren vil inngå i Andfjord Salmons ledergruppe.

Kvalnes, Andøya, 21. september 2021

“Jostein Nilssen har en svært relevant og unik erfaring fra utvikling av store internasjonale prosjekter. Gjennom å lede nyskapende prosjekter for et av verdens største oljeselskaper har han dokumentert evner til å gjennomføre og levere. Jostein Nilssen får en helt sentral rolle i vår videre utvikling av selskapets anlegg”, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon AS.

Jostein Nilssen har erfaring fra stillingen som plattformsjef på Ekofisk for Conoco Phillips. For samme selskap var han også prosjektleder for de første revisjonsstansene av LNG (liquefied natural gas)-anlegget i Darwin i Australia, som tilsvarer Snøhvit-anlegget på Melkøya. Han har også tre års erfaring, med base i Houston, med overordnet oppfølging og koordinering av vedlikehold/revisjonsstanser for samtlige av ConocoPhillips sine land- og offshore anlegg. De siste 4 årene har Nilssen vært produksjonsdirektør i Øksnes Entreprenør med overordnet ansvar for alle deres prosjekter og fabrikker.

“Andfjord Salmon har ambisjoner og konkrete utviklingsplaner som er veldig attraktive. Å få lov til å være med på dette industrieventyret er en anledning man ikke kan la gå fra seg. Med min erfaring fra teknologiske nyskapninger både offshore og på land, gleder jeg meg til å ta i bruk min kompetanse i den videre utviklingen”, sier Nilssen.

Jostein Nilssen, prosjektdirektør i Andfjord Salmon AS.

Andfjord Salmon AS utvikler landbaserte fasiliteter på tre ulike lokaliteter på Andøya. I sommer ble første basseng ferdigstilt og overtatt. Bassenget går nå i en testfase, samtidig som utviklingen av øvrige bassenger og landområder pågår for fullt. Totalt har Andfjord Salmon potensial for produksjon av 90 000 tonn laks HOG.

Til forskjell fra øvrige landbaserte initiativ baserer Andfjord Salmon AS seg på en gjennomstrømningsteknologi, med egenutviklede teknologiske tilpasninger. Anlegget utnytter den unike tilgangen til temperert vann direkte fra Golfstrømmen og er ikke avhengig av pumping, oppvarming/nedkjøling eller andre kostnadskrevende operasjoner. Energibehovet er beregnet til å være så lavt som 1 kWh per kilo produsert laks.

Les mer om status for Andfjord Salmon i vår Q2 rapport

“Vi er i rute med våre langsiktige planer om 90 000 tonn laks, produsert med lavere fotavtrykk enn man har sett tidligere. Jostein Nilssen er den beste vi kunne fått med oss når vi nå skal realisere de videre utviklingsplanene”, sier Rasmussen.

Jostein Nilssen starter i stillingen som prosjektdirektør 21. september 2021.

Kontakt:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon, martin@andfjord.no, +47 975 08 665