KKE oppfører driftsbygg for Andfjord Salmon AS

Andfjord Salmon AS har engasjert Karstein Kristiansen Entreprenør AS (KKE) som entreprenør for etableringen av driftsbygg på Kvalnes.

17. april 2020

- Vi er svært tilfreds med å være foretrukket som leverandør på dette prosjektet, og ser fram til å samarbeide med byggherren og prosjektledelsen. Å være med på et så nyskapende prosjekt, er veldig moro for oss, sier Kjell Rønning Hansen, daglig leder i KKE.

Bygget er på 1.400 kvadratmeter over to etasjer, og skal inneholde prosessanlegg for drift av første oppdrettsbasseng, samt arealer for administrasjon.

Illustrasjon. Andfjord Salmons kommende driftsbygning på Kvalnes.

- Planlegging og prosjektering av bygget er allerede i gang og bygget skal stå ferdig til bruk sammen med resten av anlegget, forteller Rønning Hansen.

- Vi er veldig fornøyd med at en lokal entreprenør som KKE er konkurransedyktig på både kvalitet og pris. Dette blir veldig flotte fasiliteter for våre ansatte på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Første etasje i driftsbygget skal i tillegg til prosessdel inneholde garderobeanlegg med sluser og fasiliteter som offentlig regelverk pålegger. Andre etasje vil ha kontorer, møterom, kontrollrom og fellesarealer som kantine og utstilling.