Klart for vindmølle på Kvalnes

Vårt nye anlegg skal sette minst mulig fotavtrykk og produsere laks så energieffektivt som mulig. En egen vindmølle på Kvalnes er en del av disse ambisjonene.

23. mars 2020

- Vi har forpliktet oss til FNs bærekraftsmål og det innebærer at vi skal tenke framtidsrettet og miljøvennlige på alle mulige måter. Dette inkluderer også energiforbruket, forteller Helge Krøgenes, direktør for forretningsutvikling i Andfjord Salmon AS.

Vindmøllen er av typen Enercon E-48. Navhøyden er 60 meter og vingediameteren er 48 meter. Dette gir en sirkelflate på 1.806 kvadratmeter.

- Det har tidligere stått en vindmølle på denne tomten, fra 1991 og helt fram til 2018. Denne blir selvfølgelig mer moderne. Den er også om lag dobbelt så stor, og mye mer effektiv enn den forrige, forteller Krøgenes.

Illustrasjon av Enercon-E48


Installert effekt vil være 0,8 KW. Sammen med planlagte solceller vil dette gjøre anlegget tilnærmet selvforsynt på energi.

- Vi skal jo bygge verdens mest miljøvennlige anlegg i sitt slag. Da må vi også levere på grønn energi. Fagekspertise har vært engasjert i forarbeidet med vindmøllen og har konkludert med at vindmøllen vil ha liten negativ påvirkning på området, forklarer Andfjord-direktøren.

Se her for mer informasjon om vindmøllen Enercon E48.