LNS tildelt enterprise for bygging av Andfjord Salmon-anlegget

Andfjord Salmon AS har valgt Leonard Nilsen & Sønner AS (LNS) som entreprenør for anlegget som skal bygges på Kvalnes.

Nord-Norges største anleggsentreprenør er engasjert for å realisere Andfjord Salmon AS. Byggearbeidene skal starte i juni og den arktiske smolten skal svømme i det nye anlegget allerede om 12 måneder.

- LNS er en stor internasjonal anleggsentreprenør med hovedkontor i Andøy, Vesterålen. Vi er kjent med organisasjonen og byggingen av første fase av vårt nyskapende gjennomstrømmingsanlegg. Vi er godt i rute og følger oppsatte planer og budsjetter, forteller Helge Krøgenes, direktør for finansiering forretningsutvikling i Andfjord Salmon AS.

Andfjord Salmon har fått konsesjon for oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy og det er oppdraget med å bygge dette første bassenget av i alt ti planlagte bassenger som nå går til LNS.

Spennende oppdrag

- Andfjord Salmon er et nyskapende, innovativt og ambisiøst selskap og for oss er dette et veldig spennende oppdrag. Vi takker Andfjord Salmon for tilliten og gleder oss til oppstart, sier konserndirektør Frode M. Nilsen hos LNS.

Leonard Nilsen og Sønner AS er Nord-Norges største entreprenør, har 850 ansatte og er spesialister på å løse krevende oppdrag på steder med vanskelig logistikk. LNS har hatt store oppdrag også langt utenfor Norges grenser, som Færøyene, Antarktis, Hong Kong, Grønland og Island.

- Andfjord Salmon bygger framtidens havbruk. Med det beste fra to verdener, kombinerer vi fordelene med både sjø- og landbasert oppdrett. Resultatet er høy laksevelferd og bærekraftig produksjon i arktisk farvann - 69 grader nord. Vårt viktigste fortrinn er det rene arktiske sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets-laks som markedet etterspør, forteller Helge Krøgenes.

Andfjord blir et såkalt gjennomstrømmingsanlegg, som setter svært lite fotavtrykk og har alle fordelene fra både sjø- og landbasert oppdrett.

- En fisk som trives, er en fisk som vokser. Når sjøvannet hentes på 160 meters dyp, med 7 grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselusproblematikken, fordi lakselusen liker seg best på ti til femten meters dyp. Det rene Atlanterhavsvannet og sørger for at vi får en laks som trives utmerket, er sunn og næringsrik, forteller grunderen og arbeidende styreleder Roy Bernt Pettersen.  

Les mer om Andfjord-teknologien

Kontakt:  

Roy Bernt Pettersen, arbeidende styreleder, mobil 472 79 764 og Helge Krøgenes, direktør for finansiering og forretningsutvikling, mobil 930 96 109.