Mørenot Robotics leverer roboter til Andfjord Salmon

Andfjord Salmon og Mørenot Robotics har inngått kontrakt for leveranse av roboter og elektriske arbeidsflåter til det første bassenget på Kvalnes.

8. april 2020

Kontrakten omfatter produksjon og installasjon av to elektriske arbeidsflåter, fem renholds-ROVer samt ulike pumper og utstyr til robotene. Leveransen inkluderer også kontrollrom, driftsstøtte og opplæring av driftspersonell.

Utstyret skal brukes i den daglige driften av det helt nye anlegget på Kvalnes på Andøya. Primæroppgaven er renhold og inspeksjon av bunn og vegger i bassenget.

«Inspeksjonene og renholdet som skal utføres av dette utstyret er svært viktig for oss. Vi har gjennom høsten og vinteren arbeidet sammen med Mørenot Robotics for å teste kapasitet og utvikle en robust kravspesifikasjon til renholdsoppgaven. Vi er veldig fornøyd med at dette nå er på plass», sier Christine Thomassen, direktør for fiskehelse i Andfjord Salmon.

«For oss i Mørenot Robotics er dette en stor og viktig kontrakt, og vi legger inn mye innsats for at Andfjord Salmon vil ønske oss som leverandør av elektriske arbeidsflåter og renholdsroboter også til sine ti neste basseng» sier Rune Rørstad, daglig leder i Mørenot Robotics. 

Robotene til dette prosjektet er avanserte ROV-er som opererer automatisk i et forhåndsbestemt driftsmønster, men de kan også styres manuelt fra kontrollrommet.

“To av robotene er utstyrt med utstyr for slamsuging og skal arbeide på bassengbunnen. Ytterligere to roboter har som sin hovedoppgave å børste de 4 veggene i bassenget jevnlig. Den femte roboten skal brukes til inspeksjoner”, forteller Rørstad.

«Rene overflater, lav turbiditet og lite partikler i vannet bidrar til god gjellehelse, mer oppløst oksygen, lavere oksygenforbruk, god passasje av lys, god fôringskontroll og generelt bedre vannkvalitet. Kontinuerlig renhold av bassengets overflater og fjerning av partikler forebygger dannelse av sedimenter, biofilm og oppformering av potensielt sykdomsframkallende mikroorganismer. Alle disse faktorene er vesentlige for god fiskevelferd. Sammen med Mørenot Robotics skal vi beholde vannet fra Golfstrømmen og Andfjorden rent og klart når det strømmer gjennom bassenget» sier Thomassen i Andfjord Salmon.

Mørenot Robotics
er et selskap i Mørenot Gruppen og leverer undervannsroboter, elektriske arbeidsflåter og avanserte PE-konstruksjoner til sjø-, landbaserte og lukkede anlegg.  Selskapet holder til i Bodø og har 14 ansatte.

Illustrasjon av roboter på vegg og bunn i et modellbasseng. Mørenot Robotics.

Kontakt:
Christine Thomassen, direktør fiskehelse, Andfjord Salmon, christine@andfjord.no, mobil 404 04 546

Rune Rørstad, daglig leder, Mørenot Robotics AS, rune.rorstad@morernot.no, mobil 930 52 911