NIBIO-rapport: Kommersielt potensiale i fiskeslam fra Andfjord Salmon™

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) konkluderer i ny rapport med at tørket fiskeslam fra Andfjord Salmon™ kan videreforedles til veksttorv.

20. november 2020

Andfjord Salmon AS har sammen med nabobedriften Andøytorv AS utviklet konkrete planer for kommersiell utnyttelse av biorestene fra anlegget. Nå konkluderes det med følgende i en rapport fra Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO): Tørket fiskeslam fra Andfjord Salmons landbaserte oppdrettsanlegg kan videreforedles til «dyrkingsmedier som organisk gjødsel eller organisk-mineralsk gjødsel til jord- og hagebruk».

"Oppsummert på nordnorsk betyr dette at vi kan tjene penger på feskskiten fra anlegget vårt", sier administrerende direktør i Andfjord Salmon, Martin Rasmussen.

Les hele meldingen her.

I rapporten undersøkte NIBIO både mulighetene begrensningene som er knyttet opp til bruk av fiskeslam som en CO2-reduserende komponent i produkter som vekstmedier, jordforbedringsmidler og gjødselprodukter til jordbruk, hagearbeid og lignende.

– Å behandle biologisk avfall som en bærekraftig ressurs i stedet for et problem, har vært et sentralt mål for oss. NIBIO-rapporten bekrefter at dette er mulig, og tar oss et skritt nærmere å bygge verdens mest bærekraftige og fiskevennlige havbruksanlegg, sier Rasmussen som er utdannet biolog.

Rapporten er laget på oppdrag fra Andøya-selskapene Andøytorv AS og Andfjord Salmon AS.

– Å gjenbruke biologisk avfall er både bærekraftig og lønnsomt. Vi tar med oss NIBIOs anbefalinger i vårt videre arbeid med å utnytte de spennende kommersielle mulighetene som ligger i avfallet, sier Rasmussen.

For ytterligere information, vennligst kontakt: Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon, +47 975 08 665, martin@andfjord.no