NRK: "Bygger det som kan bli Norges mest miljøvennlige anlegg"

NRK-nyhetene har intervjuet styrelder Roy Bernt Pettersen og sett nærmere på vår teknologi og anlegget på Kvalnes som er under bygging.

Fiskeriminister Tom Harald Nesvik er også intervjuet og uttaler at han gleder seg over slike prosjekter som Andfjord Salmon.

Også WWFs rådgiver for bærekraftig sjømat, Julie Døvle Johansen, er intervjuet. Hun sier at planene er innovative.

I artikkelen står det videre:

"Pettersen mener det nye anlegget vil løse mange av problemene oppdrettslaksen i dag møter.

– På vinterstid er det helt umulig for oss å få hverken alger eller lakselus, fordi da henter vi vann på 160 meters dyp. I april / mai skifter vi til sommerinntaket. Det ligger på tretti meter, og det er under der fotosyntesen skjer og lakselus og farlige alger lever, sier Pettersen."

Når det gjelder eventuelle bekymringer knyttet til hydrogensulfid, er vår kommentar at dette ikke vil kunne oppstå i vårt anlegg, der vannet skal skiftes ut hele 15-17 ganger i døgnet. Vi vil også ha svært god teknologi for kontinuerlig rensing av bassengene.

Hele saken kan du lese her:

https://www.nrk.no/nordland/ny-teknologi-blir-_kvantesprang_-i-lakseoppdretten-1.14600988