Nutreco og Holmøy-konsernet gjør strategiske investeringer i Andfjord Salmon

Den globale dyrefôr- og ernæringsspesialisten Nutreco og det norske sjømatkonsernet Holmøy har blitt enige om å investere i Andfjord Salmon, som del av en rettet emisjon på totalt 38 millioner kroner.

18. februar 2022

Den globale dyrefôr- og ernæringsspesialisten Nutreco og det norske sjømatkonsernet Holmøy har blitt enige om å investere i Andfjord Salmon, som del av en rettet emisjon på totalt 38 millioner kroner.  I tillegg inngår Andfjord Salmon en fôrforsyningsavtale med Nutrecos akvakulturvirksomhet, Skretting.

NB: For alle detaljer om transaksjonen, vennligst les børsmeldingen (English).

– Nutreco er en velrennomert aktør og investor i akvakulturnæringen, mens Skretting leverer fôr og tjenester av svært høy kvalitet til oppdrettsselskaper over hele verden. Holmøy er en høyt respektert norsk sjømatkonsern med sterk lokal tilknytning til Andfjord Salmon. Vi er svært glade for å inngå disse avtalene, som får to strategiske investorer inn på eiersiden av Andfjord Salmon og sikrer oss leveranser av vårt foretrukne fôr, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Nutreco er med sine 12 000 ansatte i 37 land en ledende global aktør innen dyreernæring og fôr til akvakulturnæringen. Konsernet tilbyr avanserte ernæringsløsninger i matvarekjeden til millioner av forbrukere over hele verden. I Norge opererer konsernet gjennom akvakulturvirksomheten, Skretting.

– I Nutreco har vi forpliktet oss til formålet vårt om å fôre fremtiden. Investeringen vår i Andfjord Salmon understøtter ambisjonen vår om å tilby løsninger som sikrer at havbruksnæringen på bærekraftig vis fortsetter å dekke sjømatbehovene til en stadig voksende global befolkning, sier Erik Tveteraas, investeringsdirektør i Nutreco.

Holmøy er et sjømatkonsern med base på Sortland i Vesterålen. Det er en av Norges største aktører innen hvitfisk og laks. Konsernets hovedaktiviteter er drift av trålere gjennom Prestfjord AS; havbasert oppdrett gjennom Eidsfjord Sjøfarm AS, som har et årlig produksjonsvolum på omtrent 20 000 tonn atlantisk laks; og Holmøy Fryseterminal, som tilbyr frysehotell og øvrige tjenester. Holmøy investerer i Andfjord Salmon gjennom oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm AS, som allerede eier 66,400 aksjer i Andfjord Salmon.

– Fisk er vårt kompetanseområde, og vi er dedikerte til å utvikle nye teknologier og produksjonsmetoder. Å investere i selskapet er derfor et naturlig engasjement i en bransje vi brenner for og hvor begge selskapene har en sterk forankring i Nord-Norge og Vesterålen. Vi håper også at denne investeringen kan stimulere til diskusjoner om ytterligere samarbeidsmuligheter mellom Holmøygruppen og Andfjord Salmon, sier Knut Roar Holmøy, administrerende direktør i Holmøygruppen og styremedlem i Andfjord Salmon.

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS.

INVESTERINGEN

Ifølge avtalen skal Andfjord Salmon utstede, og Nutreco og Eidsfjord Sjøfarm kjøpe aksjer for henholdsvis 20 og 8 millioner kroner gjennom en rettet emisjon. I tillegg vil Andfjord Salmons grunnlegger og styremedlem Roy Bernt Pettersen kjøpe aksjer for 10 millioner kroner i emisjonen.

Totalt vil den rettede emisjonen gi et bruttoproveny på 38 millioner kroner. Midlene skal delvis anvendes for å finansiere Andfjord Salmons ekspansjonsplaner samt til generelle selskapsformål.

FÔRFORSYNINGSAVTALE

I forbindelse med investeringen har Andfjord Salmon inngått en langsiktig, løpende strategisk fôrforsyningsavtale med Skretting. Leveransevolumene vil løpende tilpasses til Andfjord Salmons produksjonsvolumer av atlanterhavslaks.

Som del av avtalen forplikter Skretting seg til å levere et fôr som er skreddersydd for Andfjord Salmons gjennomstrømningsteknologi for å sørge for optimal vannkvalitet, fiskevelferd og vekstforhold i det landbaserte bassenget. Dette skal sørge for lakseproduksjon av ypperste kvalitet.

Skretting har lang erfaring fra det landbaserte segmentet for smoltproduksjon og har i de senere årene fått mye kunnskap fra full produksjonssyklus på land. Mye av dette er basert på selskapets aktivitet i inn- og utland innen CAS-teknologi (Closed Aquaculture Systems).

– Vi skal bruke vår kunnskap og erfaring innen denne teknologiutviklingen, sammen med vårt omfattende og praktiske bærekraftarbeid. På denne måten vil vi ta utgangspunkt i styrken til Andfjord og sørge for en totalleveranse som er optimalisert for Andfjord-fisken. Et tett og langsiktig samarbeid som vi nå har fått med Andfjord, er det beste utgangspunktet for å få tilpassede løsninger for den aktuelle teknologien, sier Truls Dahl kommersielle direktør for CAS i Skretting Norge.

Skrettings eksperter skal også delta i en teknisk komité som skal gi Andfjord Salmon råd om produksjonsprosesser og jevnlig evaluere produksjonsnøkkeltall med mål om å kontinuerlig forbedre forholdene for fisken.

– Målet vårt er å ha verdens mest fiske- og miljøvennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. Derfor inngår vi et langsiktig samarbeid med en partner som er svært opptatt av kontinuerlig utvikling av fiskefôringredienser og -kombinasjoner og en pådriver av bærekraftig omstilling innen råvarer til fiskefôr. Samarbeidet med Skretting vil hjelpe oss med å optimalisere fiskevelferd og vekstforhold samtidig som vi holder miljøfotavtrykket vårt så lite som mulig, sier Martin Rasmussen.

Kontakter:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:  

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no