Nytt prosjekt skal knekke fiskeslam-koden

Andfjord Salmon er med på et innovativt prosjekt som har som mål å produsere biogass utelukkende fra fiskeslam fra matfiskproduksjon.

9. november 2022

Å produsere biogass på kun fiskeslam har vist seg svært krevende med tradisjonell teknologi, og det er derfor ingen som gjør dette i dag. Samtidig produserer oppdrettsnæringen store mengder fiskeslam, både på land og i sjø. 

Målet med prosjektet er å kunne kjøre fiskeslam gjennom et biogassanlegg uten å måtte benytte husdyrgjødsel eller andre substrat. Biogassproduksjon fra fiskeslam vil i tillegg til produksjon av fornybar energi, også resultere i reduserte slammengder. Dette vil både redusere mengden energi som brukes til tørking, og redusere logistikk-kostnadene.

Tanken er å bruke fiskeslammet til å produsere energi som landbaserte oppdrettere kan utnytte hos seg, redusere volumene som skal tilbake til landbruksformål, og resirkulere næringsstoffene. Deltakere i prosjektet er ledende ressurser fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), samt Holmøy Maritime, som driver havbasert oppdrett, og fôrprodusent Skretting. 

Andfjord Salmon har en ambisjon om å utvikle verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag. Å kunne gjenbruke fiskeslammet som renserobotene samler opp fra bunnen av Andfjord Salmons oppdrettsbasseng, og deretter anvende det som en verdifull ressurs, er en viktig del av konseptet. Det er bra for fisken i bassenget og for havmiljøet utenfor anlegget. 

Bedriften Antec Biogas AS er prosjekteier, mens Andfjord Salmon AS er prosjektdeltaker. Forskningsinstitusjonen NMBU ved John Morken er prosjektleder og NIBIO skal utføre forskning knyttet til prosjektet. 

Forskningsrådet deltar i prosjektet med et tilskudd på 7,45 millioner kroner. Prosjektet har oppstart i november 2022 og starter med forberedelser og utvikling av en Antec-biogassreaktor som skal benyttes av forskere på NMBU og NIBIO til å utvikle en optimal bakteriekultur og bioreaktorprosess for å produsere optimalt med biogass. Antec Biogas har en særegen reaktorteknologi, som benytter seg av et «plug-flow»-system og biofilm. Dette gir en raskere biogassprosess, som er særlig nyttig i denne sammenhengen.