Operasjonell oppdatering – fisken over 1 kilo

Som følge av gode biologiske forhold i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes har laksen nådd en gjennomsnittsvekt på 1 kilo, godt foran opprinnelig prognose som var sent desember.

1. november 2022

Som følge av gode biologiske forhold i Andfjord Salmons første basseng på Kvalnes har laksen nådd en gjennomsnittsvekt på 1 kilo, godt foran opprinnelig prognose som var sent desember. Dette kan medføre at slaktedato blir fremskyndt. Overlevelsesraten er bransjeledende på 98,9 prosent, fire måneder etter at smolten ble satt ut.

– Vi er svært fornøyde med at vi har kunnet gi laksen gode biologiske betingelser. Som resultat vokser den raskere enn vi hadde sett for oss. Det bekrefter at vekstforholdene i bassenget er gode, som betyr at fisken spiser bra og dermed gror raskt. Den svært høye overlevelsesraten er også med på å bekrefte at fiskevelferden er god, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Den 25. juni 2022 satte Andfjord Salmon ut omtrent 200 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på 120 gram i selskapet første landbaserte basseng på Kvalnes, Andøya.

 – Å nå 1-kilos milepælen bekrefter fordelene med oppdrettskonseptet vårt, hvor gode biologiske forhold i kombinasjon med lav energikostnad er med på å understreke at vi har et robust forretningskonsept. Energiforbruket er godt innenfor målet vårt om 1 kwh/kg produsert laks, legger Rasmussen til.

Andfjord Salmon henter sjøvann fra rundt 40 meters dyp til selskapets gjennomstrømningsanlegg. Vannet byttes ut 15 til 17 ganger i døgnet. Selskapets basseng er firkantformet og er designet for å gjenskape strømforholdene i Golfstrømmen. Ved slaktevekt vil tettheten i bassenget være rundt 35-40 kg/m3.

KONTAKTER

Media:

Martin Rasmussen, CEO, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

OM ANDFJORD SALMON

På Kvalnes, Andøya i Vesterålen, har Andfjord Salmon utviklet et innovativt og bærekraftig konsept for oppdrett av atlanterhavslaks, basert på gjennomstrømningsteknologi. Selskapets ambisjon er å bygge verdens mest bærekraftige oppdrettsanlegg av sitt slag.

Andfjord Salmon er notert på Euronext Growth med tickeren ANDF.