Fulltegnet emisjon for Andfjord Salmon

Andfjord Salmon AS og Pareto Securities har i løpet av to dager gjennomført en fulltegnet emisjon på 150 millioner kroner.

Emisjonsbeløpet skal benyttes til å starte utbyggingen av første fase av tildelt konsesjon på oppdrett av 10.000 tonn laks på Andøy. Selskapet skal bygge verdens største gjennomstrømningsanlegg som kombinerer det beste fra tradisjonelt oppdrett i sjø og lukkede anlegg

Andfjord Salmon har allerede skapt internasjonal interesse med sitt innovative patent for oppdrett av matfisk i et nedsenket basseng i strandkanten. Metoden sørger for gjennomstrømming av rent næringsrikt Atlanterhavsvann med optimal oppdrettstemperatur både sommer og vinter. Laksen får god plass og dermed livsvilkår som gir høy fiskevelferd og god vekst. GründerRoy Pettersen har lang fartstid innen havbruksnæringen, og har lenge vært en tydelig talsperson for fiskevelferd og bærekraft. 

-Visjonen er å bygge et fremtidsrettet anlegg, som står for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Vårt viktigste fortrinn er det rene sjøvannet, som gjør oss i stand til å levere en høykvalitets laks som markedet etterspør, sier Pettersen. 

Bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen

Andfjord Salmon-anlegget blir rømningssikkert, lusefritt og utsetter ikke livet i havet for forurensning eller forstyrrelser.

Målet med Andfjord Salmon, har helt siden etableringen av selskapet vært å utvikle den mest optimale driften av et oppdrettsanlegg, som er bærekraftig og som reduserer energiforbruket til et minimum.

-En fisk som trives, er en fisk som vokser. Når sjøvannet hentes på 160 meters dyp, med 7 grader gjennom hele vinteren, unngår vi lakselusproblematikken, fordi lakselusen liker seg best på fem til ti meters dyp. Dette vil gi oss premium laks, og det føles helt fantastisk at visjonen nå er i ferd med å bli realisert, sier Pettersen.

Andfjord Salmon har gjennomført tester og brukt anerkjente eksterne konsulenter og forskningsmiljøer for å dokumentere at anlegget har lave driftskostnader og minimalt energiforbruk.

Dette prosjektet virker veldig spennende, og vi ser frem til å samarbeide om god fiskevelferd og fiskehelse gjennom planlegging og drift, sier veterinær Christine Thomassen, avdelingsleder for Åkerblå AS avd. Vesterålen.  

Takker fagmiljøet

Pettersen mener det hadde vært umulig å få til Andfjord-prosjektet om ikke selskapet hadde hatt tilgang til tverrfaglig kompetanse og erfarne fagpersoner som har vært villige til å dele sine tanker om framtiden for oppdrett av laks.

Andfjord Salmon er et lukket sjøanlegg, som er senket til havnivå på land. Det har 100% gjennomstrømning, med kontinuerlig fornying av friskt sjøvann. Dette skiller seg dermed fra tradisjonelle landbaserte anlegg, som i hovedsak er basert på resirkulasjon med rensing av vann.  

Første fase finansiert

I første fase skal teknologien testes i ett basseng med ca. 1.000 tonn produksjon, med snitt slaktevekt i overkant av 4 kg. Deretter skal det bygges totalt ti basseng-enheter, som skal gi god plass - med stabilt, oksygenrikt sjøvann for oppdrettsfisken. 

Tilrettelegger for emisjonen var Pareto Securities.